25 Cdo 5715/2015

13. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 218

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně V. S., proti žalované Kooperativa pojišťovně, a.s., Vienna Insurance Group, sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, IČO: 471 16 617, o 972 550 Kč s příslušenstvím, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalobkyně Z. S., vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 1 C 121/2013, o dovolání žalobkyně a vedlejšího účastníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 11. 11. 2013, č. j. 15 Co 709/2013-142, 15 Co 710/2013-142 a o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 30. 4. 2015, č. j. 15 Co 251/2015-266, takto:

Řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 11. 11. 2013, č. j. 15 Co 709/2013-142, 15 Co 710/2013-142, a proti usnesení téhož soudu ze dne 30. 4. 2015, č. j. 15 Co 251/2015-266, se zastavuje.
Dovolání vedlejšího účastníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 11. 11. 2013, č. j. 15 Co 709/2013-142, 15 Co 710/2013-142, se odmítá.

Odůvodnění:


Usnesením ze dne 13. 6. 2013, č. j. 1 C 121/2013-115, Okresní soud v Pelhřimově zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku ze žaloby, rozhodl o náhradě nákladů řízení a usnesením ze dne 13. 6. 2013, č. j. 1 C 121/2013-117, zamítl návrh vedlejšího účastníka na osvobození od soudních poplatků.

K odvolání žalobkyně a vedlejšího účastníka Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře usnesením ze dne 11. 11. 2013, č. j. 15 Co 709/2013-142, 15 Co 710/2013-142, potvrdil obě rozhodnutí okresního soudu a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí krajského soudu podala žalobkyně a vedlejší účastník dovolání společně s žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Okresní soud v Pelhřimově usnesením ze dne 20. 5. 2014, č. j. 1 C 121/2013-210, žalobkyni ani vedlejšímu účastníku nepřiznal osvobození od soudního poplatku z dovolání a zamítl jejich návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 30. 4. 2015, č. j. 15 Co 251/2015-266, bylo toto usnesení okresního soudu ze dne 20. 5. 2014, č. j. 1 C 121/2013-210, potvrzeno. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že majetkové poměry žalobkyně se oproti dříve podaným žádostem o osvobození od soudních poplatků zásadním způsobem nezměnily a že žalobkyní vylíčené poměry s přihlédnutím k výši soudního poplatku za dovolání neodůvodňují její osvobození od soudních poplatků. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř., nesplňuje ani podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů dle § 30 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání, aniž byla zastoupena advokátem, a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Vzhledem k tomu, že návrhům žalobkyně na ustanovení zástupce nebylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2016, č. j. 25 Cdo 5715, 5716/2015-315, vyhověno, byla současně vyzvána, aby ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci zastoupení advokátem odstranila s tím, že nebude-li uvedená podmínka splněna, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Dovolatelka ani dodatečně nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci zastoupení neodstranila.

Absence povinného zastoupení dovolatelky je nedostatkem podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit, proto Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 11. 11. 2013, č. j. 15 Co 709/2013-142, 15 Co 710/2013-142 a usnesení ze dne 30. 4. 2015, č. j. 15 Co 251/2015-266 zastavil (§243c odst. 3, §241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Za situace, že řízení vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 1 C 121/2013 bylo usnesením ze dne 13. 6. 2013 č. j. 1 C 121/2013-115 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 11. 11. 2013, č. j. 15 Co 709/20103-142, 15 Co 710/2013-142, zastaveno, v důsledku této okolnosti se stalo bezpředmětným dovolání vedlejšího účastníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 11. 11. 2013, č. j. 15 Co 709/20103-142, 15 Co 710/2013-142, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 13. 6. 2013, č. j. 1 C 121/2013-117 o zamítnutí jeho návrhu na osvobození od soudních poplatků (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2015, sp. zn. 33 Cdo 2183/2015).

Nejvyšší soud proto jeho dovolání odmítl (§ 243c odst. 3 a § 218 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. dubna 2016JUDr. Marta Škárová
podepsáno JUDr. Robertem Waltrem
za nepřítomnou předsedkyni senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 5715/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.5715.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies