33 Cdo 1475/2016

20. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Hřídel a partneři s. r. o. se sídlem Písek, Vnitřní Město, Fráni Šrámka 136, proti žalované Mgr. L. F., zastoupené Mgr. Pavlem Jakimem, advokátem se sídlem Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí 119, o 26.363 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 12 C 261/2015, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 12. 2015, č. j. 19 Co 2353/2015-139, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Písku usnesením ze dne 3. 11. 2015, č. j. 12 C 261/2015-104, přiznal žalované osvobození od soudních poplatků v rozsahu 50 % (výrok I.) a ustanovil žalované k ochraně jejích zájmů zástupce z řad advokátů Mgr. Pavla Jakima, advokáta se sídlem Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí 119 (výrok II.).

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 3. 12. 2015, č. j. 19 Co 2353/2015-139, změnil usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku I. tak, že žalované přiznal osvobození od soudních poplatků zcela.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 9. 3. 2015, došlým soudu prvního stupně dne 10. 3. 2016, zcela zpět.

Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b o. s. ř. ve spojení s § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 20. dubna 2016

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 33 Cdo 1475/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.1475.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies