33 Cdo 1823/2016

28. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně L. K., proti žalované H. V.,o zaplacení 900.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 20 C 208/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 8. 2014, č.j. 9 Co 379/2014-433, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 17. 12. 2013, č.j. 20 C 208/2006-411, tak, že žalované uložil zaplatit žalobkyni 900.000,- Kč s příslušenstvím a současně rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, a to prostřednictvím JUDr. Evženie Pichertové, advokátky, která byla její zástupkyní v řízení před soudem prvního a druhého stupně (ustanovena usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 16. 7. 2012, č.j. 20 C 208/2006-159).

Soud prvního stupně dovolatelku usnesením ze dne 26. 11. 2015, č.j. 20 C 208/2006-458, vyzval, aby předložila ve stanovené lhůtě plnou moc JUDr. Evženie Pichertové pro zastupování v dovolacím řízení s poučením o možnosti podat žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. K doložení plné moci vyzval soud prvního stupně i JUDr. Evženii Pichertovou, která sdělila, že 3. 12. 2015 ukončila advokátní činnost a byla vyškrtnuta ze seznamu vedeného Českou advokátní komorou.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 28. dubna 2016


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 33 Cdo 1823/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.1823.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies