33 Cdo 1823/2016

28. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně L. K., proti žalované H. V.,o zaplacení 900.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 20 C 208/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 8. 2014, č.j. 9 Co 379/2014-433, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 17. 12. 2013, č.j. 20 C 208/2006-411, tak, že žalované uložil zaplatit žalobkyni 900.000,- Kč s příslušenstvím a současně rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, a to prostřednictvím JUDr. Evženie Pichertové, advokátky, která byla její zástupkyní v řízení před soudem prvního a druhého stupně (ustanovena usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 16. 7. 2012, č.j. 20 C 208/2006-159).

Soud prvního stupně dovolatelku usnesením ze dne 26. 11. 2015, č.j. 20 C 208/2006-458, vyzval, aby předložila ve stanovené lhůtě plnou moc JUDr. Evženie Pichertové pro zastupování v dovolacím řízení s poučením o možnosti podat žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. K doložení plné moci vyzval soud prvního stupně i JUDr. Evženii Pichertovou, která sdělila, že 3. 12. 2015 ukončila advokátní činnost a byla vyškrtnuta ze seznamu vedeného Českou advokátní komorou.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 28. dubna 2016


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 33 Cdo 1823/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.1823.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies