21 Cdo 5344/2015

14. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 9 odst. 1
  • SoudP - § 4 odst. 1 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D. v právní věci žalobce P. Č., proti žalovanému JUDr. P. H., Ph.D., LL.M., advokátovi se sídlem ve Strakonicích, Velké náměstí č. 216, o 64,- Kč, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. října 2013 č.j. 5 Co 2116/2013-175, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 49/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. září 2014, č. j. 4 Co 72/2014-200, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 9. 2014, č. j. 4 Co 72/2014-200.

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 2015, č. j. 21 Cdo 5344/2015-230.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 9. 2014, č. j. 4 Co 72/2014-200, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 14. dubna 2016

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5344/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.5344.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies