21 Cdo 5344/2015

14. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 9 odst. 1
  • SoudP - § 4 odst. 1 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D. v právní věci žalobce P. Č., proti žalovanému JUDr. P. H., Ph.D., LL.M., advokátovi se sídlem ve Strakonicích, Velké náměstí č. 216, o 64,- Kč, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. října 2013 č.j. 5 Co 2116/2013-175, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 49/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. září 2014, č. j. 4 Co 72/2014-200, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 9. 2014, č. j. 4 Co 72/2014-200.

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 2015, č. j. 21 Cdo 5344/2015-230.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 9. 2014, č. j. 4 Co 72/2014-200, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 14. dubna 2016

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5344/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.5344.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies