23 Nd 60/2016

28. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D., ve věci žalobkyně Simona Pánková s.r.o., se sídlem ve Zlíně, Sadová 179, identifikační číslo osoby 25525484, zastoupené Mgr. Helenou Machálkovou, advokátkou se sídlem v Uherském Hradišti, Na Stráni 598, proti žalované Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, identifikační číslo osoby 47116617, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, o zaplacení 424.072 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 12 C 66/2015, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 12 C 66/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.
Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 8 předložil výše uvedenou věc Nejvyššímu soudu k přikázání z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., neboť v obvodu Okresního soudu ve Zlíně mají žalobkyně a její právní zástupce své sídlo, došlo zde k předmětné pojistné události a přímo ze Zlína mají být předvoláni čtyři navrhovaní svědci, pátý pak z nedalekých Otrokovic. Obvodní soud pro Prahu 8 vyzval usnesením ze dne 6. ledna 2016 účastníky k vyjádření se k přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně a k jeho důvodům a zároveň připojil doložku podle ustanovení § 101 odst. 4 o. s. ř., že pokud se ve stanovené lhůtě 7 dnů od doručení výzvy nevyjádří, bude se předpokládat, že proti tomuto postupu nemají námitek. Výzva byla účastníkům doručena dne 12. ledna 2016, žádné vyjádření nebylo podáno.Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 8) a Okresnímu soudu ve Zlíně, jemuž má být věc přikázána, návrh soudu na přikázání věci z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. V dané věci se jeví z hlediska zásady hospodárnosti řízení vhodným, zejména s ohledem na sídlo žalobkyně, místo, kde došlo k pojistné události a odkud mají být voláni navržení svědci, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud ve Zlíně.

Nejvyšší soud proto jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům rozhodl podle § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. tak, že věc přikázal k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. dubna 2016JUDr. Pavel Horák, Ph.D.


předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 23 Nd 60/2016, ECLI:CZ:NS:2016:23.ND.60.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies