29 Cdo 1457/2016

27. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobkyně LInZA - DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem v Praze 3, Schöfflerova 33, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 27 12 26 46, zastoupené Mgr. Petrou Fenikovou, advokátkou, se sídlem v Praze 10, Baškirská 1404/1, PSČ 101 00, proti žalovanému A. V., o zaplacení částky 13.500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 5 Cm 457/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. srpna 2015, č. j. 72 Co 271/2015-67, takto:Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:


Městský soud v Praze k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 5. srpna 2015, č. j. 72 Co 271/2015-67, zrušil usnesení ze dne 7. května 2015, č. j. 5 C 457/2014-59, jímž Obvodní soud pro Prahu 3 zamítl žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků, a věc postoupil Městskému soudu v Praze jako soudu věcně příslušnému.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, odkazujíc co do jeho přípustnosti na ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), majíc za to, že „odvolací soud nesprávně právně posoudil věc, když rozhodl o věcné nepříslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 3“ a požadujíc, aby Nejvyšší soud „rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.“

Dovolání žalobkyně Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.

Učinil tak proto, že dovolání (posuzováno podle jeho obsahu - § 41 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádný údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. považuje za splněné (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněná pod čísly 80/2013 a 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013 a ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jakož i usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14, ze dne 16. prosince 2014, sp. zn. IV. ÚS 266/14, ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. IV. ÚS 3548/14 a ze dne 3. února 2016, sp. zn. I. ÚS 891/15).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 27. dubna 2016JUDr. Petr Gemmel


předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 1457/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.1457.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies