21 Cdo 1004/2016

28. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce Ing. D. M., zastoupeného Mgr. Petrem Novákem, advokátem se sídlem v Brně, Myslivní č. 689/21, proti žalované LAC, s.r.o. se sídlem v Rajhradu, Štefánikova č. 116, IČO 46903470, zastoupené JUDr. Ing. Renatou Dimitrovovou, advokátkou se sídlem v Brně, Zelný trh č. 332/12, o 444.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 14 C 71/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. září 2015 č.j. 49 Co 350/2014-402, takto:


I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ing. Renaty Dimitrovové, advokátky se sídlem v Brně, Zelný trh č. 332/12.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9.9.2015 č.j. 49 Co 350/2014-402 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce, za jakých předpokladů vzniká zaměstnanci nárok na náhradu škody, jestliže se podle jeho tvrzení po skončení pracovního poměru řídil neplatnou dohodou o tzv. konkurenční doložce srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.10.2009 sp. zn. 21 Cdo 1773/2008 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.10.2012 sp. zn. 21 Cdo 4339/2011, z nichž vyplývá, že ztrátu nároku zaměstnance na peněžité vyrovnání, které by mu náleželo za dodržování platné dohody o tzv. konkurenční doložce, nelze považovat za škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti, která se do poměrů účastníků promítla v podobě neplatné dohody o tzv. konkurenční doložce] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 28. dubna 2016


JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1004/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.1004.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies