21 Cdo 1004/2016

28. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce Ing. D. M., zastoupeného Mgr. Petrem Novákem, advokátem se sídlem v Brně, Myslivní č. 689/21, proti žalované LAC, s.r.o. se sídlem v Rajhradu, Štefánikova č. 116, IČO 46903470, zastoupené JUDr. Ing. Renatou Dimitrovovou, advokátkou se sídlem v Brně, Zelný trh č. 332/12, o 444.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 14 C 71/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. září 2015 č.j. 49 Co 350/2014-402, takto:


I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ing. Renaty Dimitrovové, advokátky se sídlem v Brně, Zelný trh č. 332/12.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9.9.2015 č.j. 49 Co 350/2014-402 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce, za jakých předpokladů vzniká zaměstnanci nárok na náhradu škody, jestliže se podle jeho tvrzení po skončení pracovního poměru řídil neplatnou dohodou o tzv. konkurenční doložce srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.10.2009 sp. zn. 21 Cdo 1773/2008 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.10.2012 sp. zn. 21 Cdo 4339/2011, z nichž vyplývá, že ztrátu nároku zaměstnance na peněžité vyrovnání, které by mu náleželo za dodržování platné dohody o tzv. konkurenční doložce, nelze považovat za škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti, která se do poměrů účastníků promítla v podobě neplatné dohody o tzv. konkurenční doložce] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 28. dubna 2016


JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1004/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.1004.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies