20 Cdo 1609/2016

20. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného M. H., zastoupeného obecnou zmocněnkyní Mgr. S. G., proti povinné E. B., pro 104 500 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Petra Jaroše, Exekutorský úřad Chrudim, se sídlem v Chrudimi, Škroupova 150, pod sp. zn. 129 EX 4832/12, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 30. listopadu 2015, č. j. 23 Co 371/2015-176, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 30. 11. 2015, č. j. 23 Co 371/2015-176, podle ustanovení § 241b odst. 2 ve spojení s § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „o. s. ř.“, neboť dovolatelka, ač vyzvána a řádně poučena o procesních důsledcích (výzvou exekutorského kandidáta Mgr. Jaroslava Daňka, pověřeného soudním exekutorem Mgr. Petrem Jarošem, Exekutorský úřad Chrudim, ze dne 7. 3. 2016, č. j. 129 EX 4832/12-184, která jí byla doručena dne 7. 3. 2016), neodstranila ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky obligatorního zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. dubna 2016


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1609/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.1609.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies