26 Cdo 4618/2015

14. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobkyně M. B., O., zastoupené Mgr. Markem Urbišem, advokátem se sídlem v Opavě, Partyzánská 1565/18, proti žalované JUDr. K. M., advokátce se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Sokolská třída 966/22, jako insolvenční správkyni dlužníka UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci“, se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Velká 2984/23, IČO 25053892, zastoupené Mgr. Ladislavem Popkem, advokátem se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Sokolská třída 966/22, o vyloučení nemovitých věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 139/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. května 2015, č. j. 71 Co 130/2015-118, takto:

I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) rozsudkem ze dne 19. 5. 2015, č. j. 71 Co 130/2015-118, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. 3. 2015, č. j. 23 C 139/2013-95, ve znění usnesení ze dne 6. 3. 2015, č. j. 23 C 139/2013-100, kterým z exekuce vedené soudním exekutorem JUDr. Antonínem Dohnalem, Exekutorský úřad Jeseník, pod sp. zn. 014 EX 1123/10, vyloučil tam uvedené nemovitosti a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.Nejvyšší soud dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť namítá-li, že odvolací soud neprovedl další důkazy a řízení tak zatížil vadou, uplatnila jiný dovolací důvod, než který je uveden v § 241a odst. 1 o. s. ř. K vadám řízení může totiž dovolací soud přihlédnout, jen je-li dovolání přípustné (§ 237 - § 238a o. s. ř.). Z obsahu spisu ostatně vyplývá, že odvolací soud (soud prvního stupně) provedl všechny důkazy významné pro právní posouzení věci a skutkový stav zjistil dostatečně. Další důkazy odvolací soud neprovedl, nikoliv protože je považoval za nepřípustné, ale protože je považoval za nadbytečné, nepřinášející další relevantní zjištění.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. dubna 2016


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4618/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4618.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies