26 Cdo 4618/2015

14. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobkyně M. B., O., zastoupené Mgr. Markem Urbišem, advokátem se sídlem v Opavě, Partyzánská 1565/18, proti žalované JUDr. K. M., advokátce se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Sokolská třída 966/22, jako insolvenční správkyni dlužníka UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci“, se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Velká 2984/23, IČO 25053892, zastoupené Mgr. Ladislavem Popkem, advokátem se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Sokolská třída 966/22, o vyloučení nemovitých věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 139/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. května 2015, č. j. 71 Co 130/2015-118, takto:

I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) rozsudkem ze dne 19. 5. 2015, č. j. 71 Co 130/2015-118, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. 3. 2015, č. j. 23 C 139/2013-95, ve znění usnesení ze dne 6. 3. 2015, č. j. 23 C 139/2013-100, kterým z exekuce vedené soudním exekutorem JUDr. Antonínem Dohnalem, Exekutorský úřad Jeseník, pod sp. zn. 014 EX 1123/10, vyloučil tam uvedené nemovitosti a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.Nejvyšší soud dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť namítá-li, že odvolací soud neprovedl další důkazy a řízení tak zatížil vadou, uplatnila jiný dovolací důvod, než který je uveden v § 241a odst. 1 o. s. ř. K vadám řízení může totiž dovolací soud přihlédnout, jen je-li dovolání přípustné (§ 237 - § 238a o. s. ř.). Z obsahu spisu ostatně vyplývá, že odvolací soud (soud prvního stupně) provedl všechny důkazy významné pro právní posouzení věci a skutkový stav zjistil dostatečně. Další důkazy odvolací soud neprovedl, nikoliv protože je považoval za nepřípustné, ale protože je považoval za nadbytečné, nepřinášející další relevantní zjištění.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. dubna 2016


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4618/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4618.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies