26 Cdo 3882/2015

20. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobců a) MUDr. K. B., b) PhDr. L. B., a c) M. B., zastoupených Mgr. Jindřichem Skácelem, advokátem se sídlem v Brně, Zachova 633/4, proti žalované SYMMETRIA Praha a.s., se sídlem v Praze 3, Kubelíkova 1224/42, IČO 28924355 zastoupené Mgr. Zdeňkem Mrajcou, advokátem se sídlem v Modřicích, Masarykova 118, o zaplacení 114.272 Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 4 C 144/2013, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2015, č. j. 25 Co 66/2015-124, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Žalovaná napadla včasným dovoláním usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2015, č. j. 25 Co 66/2015-124, kterým potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 9. 1. 2015, č. j. 4 C 144/2013-111, jímž zamítl její žádost o osvobození od soudních poplatků (pro odvolací řízení) a vyzval žalovanou k zaplacení soudního poplatku z odvolání.

Dovolání žalované není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.). Závěr odvolacího soudu, že nejsou dány předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků, neboť žalovaná (i přes výzvu soudu) nesplnila svou povinnost věrohodným způsobem prokázat skutečnosti rozhodné pro posouzení její žádosti (předložené doklady nebyly dostačující pro úplné posouzení jejích majetkových poměrů), je v souladu s ustálenou praxí dovolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněné pod číslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Má-li dovolatelka za to, že jí postupem soudu (který požadoval doložení dalších dokladů) bylo odepřeno právo na spravedlivý proces, uplatňuje jiný dovolací důvod, než který je uveden v § 241a o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. dubna 2016JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 26 Cdo 3882/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.3882.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies