26 Cdo 4188/2015

20. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka, v exekuční věci oprávněné Ing. M. P., P., zastoupené Mgr. Michalem Kadlecem, advokátem se sídlem v Praze 2, Rumunská 21/29, proti povinnému S. J., Z., zastoupenému Mgr. Petrem Brožem, advokátem se sídlem v Praze 4, Nad malým mýtem 615/4, pro vymožení povinnosti zajistit přiměřený náhradní byt, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 11 EXE 92/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. dubna 2015, č. j. 28 Co 120/2015-246, ve spojení s usnesením ze dne 17. dubna 2015, č. j. 28 Co 120/2015-250, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Napadeným usnesením odvolací soud změnil usnesení Okresního soudu v Berouně ze dne 19. 12. 2014, č. j. 11 EXE 92/2010-196, kterým byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce, tak že exekuci nařízenou usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. 10. 2010, č. j. 11 EXE 92/2010-21, zastavil. Současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů a o nákladech exekuce.Dovolání oprávněné není podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, přípustné. Závěr odvolacího soudu, že soudní rozhodnutí, které bylo podkladem pro nařízení exekuce v dané věci, není materiálně vykonatelné, neboť ve výrokové části neobsahovalo specifikaci bytu, k němuž měl být zajištěn přiměřený náhradní byt, je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1720/2004, uveřejněné pod číslem 47/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 20 Cdo 965/2003) a není důvodu, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Splnění předpokladů materiální vykonatelnosti musí vyplývat z výroku vykonávaného rozhodnutí, který sice lze vykládat v souvislosti s odůvodněním, ovšem jen za účelem odstranění případných pochybností o obsahu a rozsahu uložené povinnosti; výrok exekučního titulu nelze jakkoli doplňovat či opravovat. Není-li možné z výroku nalézacího rozhodnutí zjistit, jaká bytová náhrada má být pro oprávněnou zajištěna, nejde o materiálně vykonatelné rozhodnutí.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. dubna 2016
JUDr. Pavlína Brzobohatápředsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4188/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4188.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies