29 Cdo 946/2016

19. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v exekuční věci oprávněného J. M., zastoupeného JUDr. Jiřím Drahotou, advokátem, se sídlem v Jindřichově Hradci, Štítného 126, PSČ 377 01, proti povinnému ČKD Kutná Hora, a. s., se sídlem v Kutné Hoře, Karlov 197, PSČ 284 49, identifikační číslo osoby 00508055,pro částku 154.432 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 83 EXE 72/2015, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. července 2015, č. j. 26 Co 205/2015-50,takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, které posléze, podáním datovaným 1. dubna 2016, došlým soudu 13. dubna 2016, vzal v plném rozsahu zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 poslední věta o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně 19. dubna 2016


JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 946/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.946.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies