26 Nd 120/2016

21. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobkyně Fakultní nemocnice Brno, se sídlem v Brně-Bohunicích, Jihlavská 340/20, IČO 65269705, zastoupené JUDr. Hanou Krejčí, advokátkou se sídlem v Brně, Špitálka 434/23b, proti žalované A. K., naposledy P., o zaplacení 4.800 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 8 C 59/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 8 C 59/2014 projedná a rozhodne Okresní soud Brno-venkov.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Brno-venkov usnesením ze dne 4. 1. 2016, č. j. 8 C 59/2014-40, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění svého usnesení uvedl, že žalobce označil žalovanou adresou trvalého pobytu, na této adrese se však žalovaná nezdržuje a nezdržovala se zde ani ke dni zahájení řízení. V dané věci se nepodařilo dostupnými prostředky zjistit místo bydliště žalované ani místo, kde se žalovaná prokazatelně zdržovala ke dni zahájení řízení.Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále „o. s. ř.“, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno, neboť žalovaná je hlášena k trvalému pobytu v jeho obvodu a z obsahu spisu nebylo zjištěno, že by měla bydliště nebo že by se zdržovala na adrese, jež by zakládala místní příslušnost jiného okresního soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 8. 2012, sp. zn. 21 Nd 180/2012).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 21. dubna 2016


JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 26 Nd 120/2016, ECLI:CZ:NS:2016:26.ND.120.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies