21 Cdo 635/2016

21. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci posuzované Milady Tomkové, za účasti navrhovatele S. M., zastoupeného Mgr. Františkem Drlíkem, advokátem se sídlem v Šumperku, nám. Míru č. 137/9, o způsobilosti k právním úkonům, o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost podané navrhovatelem proti „usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 10. 2009, č. j. 21 Co 339/2009“, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 84 Nc 915/2009, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. července 2014, č. j. 21 Co 113/2014-84 takto:

I. Řízení o dovolání navrhovatele S. M. se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání navrhovatele S. M. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 7. 2014, č. j. 21 Co 113/2014-84, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2016JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 635/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.635.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies