25 Cdo 1435/2016

14. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně SUNECO export s. r. o., se sídlem v Praze 2, Na Kozačce 1103/5, IČO 48592986, zastoupené Mgr. et Mgr. Helenou Hutirovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Vodičkova 792/40, proti žalovaným 1) M. M. a 2) BÍLÁ PANÍ spol. s r. o., se sídlem v Českém Krumlově, Soukenická 42, IČO 48202347, oběma zastoupeným JUDr. Pavlem Marťánem, advokátem se sídlem v Českém Krumlově, Latrán 193, o 816.852,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 5 C 220/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 8. 2015, č. j. 19 Co 1168/2015-629, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 8. 2015, č. j. 19 Co 1168/2015-629, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí. Odvolací soud potvrdil zamítavé rozhodnutí soudu prvního stupně na základě závěru, že žalovaní neodpovídají za tvrzenou škodu (§ 420 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), která měla podle žaloby vzniknout znemožněním provozu restauračních služeb a neoprávněným zadržením movitých věcí ze strany žalovaných, neboť žalobkyně neprokázala žádné protiprávní jednání žalovaných. Namítá-li dovolatelka, že v řízení prokázala jak své právo bezplatně užívat kuchyni předmětné restaurace na základě ústní dohody, tak i porušení písemné smlouvy o podnájmu nebytových prostor ze strany žalovaných a také porušení právních předpisů ohledně provozování herny, její námitky postrádají charakter právní otázky, kterou by měl dovolací soud řešit (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Nesměřují totiž proti právnímu posouzení věci odvolacím soudem, ale jen proti zjištěnému skutkovému stavu, čímž však nelze přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. založit.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. dubna 2016

JUDr. Petr Vojtek


předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 1435/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.1435.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies