21 Cdo 634/2016

21. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci posuzované Milady Tomkové, za účasti navrhovatele S. M., zastoupeného Mgr. Františkem Drlíkem, advokátem se sídlem v Šumperku, nám. Míru č. 137/9, o způsobilosti k právním úkonům, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 84 Nc 915/2009, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. října 2009, č. j. 21 Co 339/2009-19 takto:

I. Řízení o dovolání navrhovatele S. M. se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :


Řízení o dovolání navrhovatele S. M. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 10. 2009, č. j. 21 Co 339/2009-19, jímž bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2009, č. j. 84 Nc 915/2009-10, o odmítnutí návrhu navrhovatele podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř., Nejvyšší soud České republiky zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť nebyla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele při podání dovolání (§ 241 o. s. ř.).

Požadavku na povinné zastoupení dovolatel, který je fyzickou osobou bez dosaženého právnického vzdělání, nevyhoví již tím, že má zástupcem advokáta (případně notáře, jde-li o věci uvedené v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem (nebo notářem) také sepsáno (§ 241 odst. 4 o. s. ř.). Ačkoliv byl navrhovateli pravomocným usnesením Městského soudu v Brně ze dne 20. 4. 2010, č. j. 84 Nc 915/2009-35, ustanoven zástupcem advokát Mgr. František Drlík a ačkoliv byl navrhovatel usnesením Městského soudu v Brně ze dne 14. 4. 2015, č. j. 84 Nc 915/2009-95, vyzván k odstranění vad (k doplnění) dovolání, ustanovený zástupce ve stanovené lhůtě (a ani do současné doby) dovolání proti usnesení odvolacího soudu nesepsal; podmínka povinného zastoupení navrhovatele v dovolacím řízení tudíž nebyla splněna.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť navrhovatel s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2016JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 634/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.634.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies