4 Tdo 438/2016 - Krádež Loupež

21. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrZ - § 205 odst. 1,3
  • TrZ - § 205 odst. 4 písm. b)
  • TrZ - § 173 odst. 1,2 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 4. 2016 o dovolání obviněného C. V. A., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. 10 To 30/2015, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 T 7/2013, takto:


Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.


Odůvodnění:Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 10 T 7/2013, byl obviněný C. V. A. uznán vinným ze spáchání přečinu krádeže podle § 205 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku (bod I. rozsudku), zvlášť závažného zločinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku, dílem v bodě II. a) ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku (bod II. a) - c) rozsudku) a zvlášť závažnéhozločinu loupeže podle § 173 odst. 1, odst. 2 písm. b), c) tr. zákoníku ve spolupachatelství podle 23 tr. zákoníku, dílem v bodech III. b), c), d) v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku (bod III. a) – d) rozsudku), kterých se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že
„I. obžalovaní C. V. A. a A. A. společně dne 24. 2. 2012 okolo 00:45 hodin v P., ulice U L. s., se pokusili odcizit všechna čtyři elektronová 18 palcová kola opatřená pneumatikami zn. Dunlop Wintersport 255/55 R18 v celkové hodnotě 59.088 Kču zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Mercedes Benz ML 320 CDI, a to tak, že zatímco A. A. hlídal, C. V. A. pomocí klíče a zvedáku demontoval postupně obě přední kola vozidla, přičemž po demontáži každého kola odstranil zvedák takovým způsobem, že vozidlo dopadlo na vozovku a došlo tak k poškození spodní části vozidla, následně od svého dalšího jednání upustili, neboť byli na místě spatřeni svědkem, dvě demontovaná kola na místě zanechali, odcizili deset upevňovacích šroubů kol v celkové hodnotě 1.480 Kč a z místa činu odjeli, čímž poškozené společnosti A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s. r. o., IČ 63983524 se sídlem Letohradská č. 3, Praha 7 způsobili škodu na odcizených věcech ve výši 1.480 Kč a poškozením vozidla způsobili škodu ve výši 170.338 Kč.

II. a) obžalovaní C. V. A., I. A. a S. C. společně
dne 17. 6. 2012 v době okolo 03:44 hodin v P., ulice N. V., po vzájemné předchozí domluvě a natipování předmětného objektu jako vhodného ke krádeži se společně dopravili motorovým vozidlem Iveco Daily, na uvedenou adresu, a zatímco S. C. hlídal před objektem, C. V. A. a I. A. vnikli do objektu, v němž probíhala demolice, přičemž I. A. poškodili motor pojezdových vrat, sloužících k zajištění příjezdové cesty do areálu, kde vykopli dveře do kanceláří a šatny a další dvoje interiérové dveře, přičemž poškodili zárubně dveří v oblasti bezpečnostní západky, v kanceláři, kterou prohledali, odcizili klíče od kompaktního nakladače řízeného prokluzem zn. Caterpillar 242B, tmavě žluté barvy, když za pomoci těchto klíčů předmětný nakladač v hodnotě 586.400 Kč odcizili, dále odcizili dvě kotoučové brusky zn. DeWalt žluté barvy v celkové hodnotě 6.265 Kč, dvě řetězové motorové pily zn. Stihl oranžovobílé barvy v celkové hodnotě 10.107 Kč, dvě páčidla v celkové hodnotě 206 Kč, vrtací kladivo zn. DeWalt včetně jednoho kusu vrtáku v celkové hodnotě 2.222 Kč, vrtačku zn. Narex modré barvy v hodnotě 1.995 Kč a malou sbíječku – bourací kladivo modré barvy zn. Makita HM1307C s vyraženým číslem v černém plastovém kufru v hodnotě 12.146 Kč, odcizený nakladač značky Caterpillar dle předchozí dohody prodali téhož dne v blízkosti místa krádeže za částku 50.000 Kč V. P. a získané finanční prostředky si následně rovným dílem rozdělili, čímž poškozené společnosti Š. J., s. r. o., IČ 27442438, se sídlem Evropská č. 134/209, Praha 6, způsobili škodu na odcizených věcech v celkové výši 619.341 Kč a poškozením motoru pojezdových vrat a dveří způsobili škodu v celkové výši 15.103 Kč,

II. b) obžalovaný C. V. A. sám
dne 4. 7. 2012 v 05:41 hodin v P., B., v areálu společnosti P., na překladišti zboží, jako řidič přepravní společnosti Ineco, s. r. o., odcizil z válečkové dráhy balíkovou zásilku, která nebyla určena k přepravě na jeho trasu, označenou jako zakázka, s obsahem, a to mobilním telefonem značky Nokia 200 Asha Dual SIM Graphite, mobilním telefonem značky Nokia 200 Asha Dual SIM Black, mobilním telefonem značky Nokia 300 White Silver, mobilním telefonem značky Nokia 100 Phantom Black, mobilním telefonem značky Nokia 100 Phantom Black, mobilním telefonem značky Nokia 100 Phantom Black, mobilním telefonem značky Nokia C2-01 Black, mobilním telefonem značky Motorola Gleam + TM Dark Grey, čímž poškozené společnosti Ineco, s. r. o., IČ 48115371, se sídlem Údolní 212, Praha 4 způsobil škodu v celkové výši 8.750 Kč,

II. c) obžalovaný C. V. A. sám
dne 9. 7. 2012 v 05:47 hodin v P., B., v areálu společnosti P., na překladišti zboží jako řidič přepravní společnosti Ineco, s. r. o., odcizil balíkovou zásilku označenou jako objednávka, která nebyla určena k přepravě na jeho trase, s obsahem, a to mobilním telefonem značky HP V1910-48G Switch, nezjištěného výrobního čísla, čímž poškozené společnosti Ineco, s. r. o., IČ 48115371, se sídlem Údolní 212, Praha 4 způsobil škodu ve výši 11.950 Kč,

III. a) obžalovaní C. V. A., A. A., I. A. a R. N. E. společně
dne 1. 7. 2012 v době okolo 03:00 hodin v P., ulice U S., v areálu výkupny palet, po vzájemné předchozí domluvě a po předchozím natipování objektu jako vhodného k loupeži se dopravili motorovým vozidlem Iveco Daily, na uvedenou adresu, A. A., C. V. A., I. A. a R. N. E. s úmyslem zmocnit se finanční hotovosti, vyzbrojeni dřevěnými tyčemi, kovovým vytahovačem hřebů a pepřovým sprejem, maskováni kuklami na hlavách zaklepali na dveře stavební buňky, poté, co poškozený P. S. v domnění, že se jedná o zákazníky, otevřel vstupní dveře, jej pomocí dřevěné tyče tlakem do krku povalili na zem a vnikli do stavební buňky, kde fyzicky napadli poškozené P. S., N. T. a L. Z. tak, že I. A. kovovým vytahovačem hřebů celkem 29 ranami do celého těla napadl ležícího poškozeného L. Z., A. A. a R. N. E. za použití dřevěných tyčí opakovaně fyzicky napadli ležící poškozené N. T. a P. S., C. V. A. na místě rovněž použil proti poškozeným pepřový sprej, při napadání poškozených křičeli "Kde jsou peníze", v průběhu neustále se opakujícího bití poškozených, kteří při tomto leželi buď na podlaze či na postelích, prohledali prostor buňky, kde nalezli finanční hotovost ve výši 25.000 Kč, připravenou na nonstop probíhající výkup palet, kterou odcizili, následně rovněž odcizili celkem tři mobilní telefony, náležející poškozeným a z místa utekli, kdy svým jednáním způsobili poškozenému P. S. příčnou zlomeninu diafýzy (střední části) pravé lýtkové kosti bez dislokace, pohmoždění bérce a hlavy a hematomy na různých částech těla, a odcizením mobilního telefonu značky Nokia blíže nezjištěného typu a IMEI včetně SIM nezjištěného čísla mu způsobili škodu ve výši 416 Kč, poškozenému N. T. způsobili tržnou ránu na čele vlevo délky cca 12 cm s podezřením na otřes mozku a hematomy na různých částech jeho těla, přičemž utrpěné poranění představuje vzhledem k zohyzdnění těžké ublížení na zdraví, a odcizením mobilního telefonu značky Siemens blíže nezjištěného typu a IMEI mu způsobili škodu ve výši 323 Kč, a poškozenému L. Z. způsobili otevřenou tříštivou zlomeninu levého předloktí s posunem úlomků, tržnou ránu temene hlavy délky cca 6 cm, tržnou ránu v týlní krajině vlevo délky cca 2 cm, drobné krevní výrony na klenbě lební, tržnou ránu na přední ploše levého bérce délky 4 cm a drobné krevní výrony bérce, přičemž toto poranění si vyžádalo podstatné omezení v obvyklém způsobu života na dobu delší než šest týdnů a představuje těžké ublížení na zdraví, a odcizením mobilního telefonu značky Nokia blíže nezjištěného typu a IMEI mu způsobili škodu ve výši 416 Kč, poškozenému J. O., způsobili odcizením finanční hotovosti škodu ve výši 25.000 Kč,

III. b) obžalovaní C. V. A., A. A., I. A., S. C. a R. N. E. společně
dne 6. 7. 2012 v době mezi 01:45 hodin a 03:53 hodin v obci J., okr. P.-z., v areálu stavby distribučního centra G. W., po vzájemné předchozí domluvě a natipování předmětného objektu jako vhodného k loupeži, kam se dopravili dodávkou Iveco Daily, zapůjčenou C. V. A. ve společnosti Ineco, s. r. o. a osobním motorovým vozidlem tov. zn. Audi A 6, které je ve vlastnictví S. C., s úmyslem zmocnit se cizí věci, před vjezdem do areálu stavby u maringotky, sloužící pro ostrahu objektu, fyzicky napadli zde sedícího poškozeného F. J. tak, že jej I. A. napadl údery kovovou trubkou do hlavy a do celého těla, čímž poškozenému F. J. způsobilizlomeninu týlní kosti, drobné pohmoždění pravé polokoule mozečku, krevní výron pod pavučnici v zadní jámě lební, stopy krve ve IV. mozkové komoře, tržnou ránu v týlní krajiněo délce cca 7 cm, zlomeninu trnů šestého a sedmého krčního obratle, ložiskové pohmoždění jater s krvácením nevelkého rozsahu v okolí, poškozený následkem napadení upadl do bezvědomí a jeho poranění si vyžádalo podstatné omezení v obvyklém způsobu života po dobu přesahující šest týdnů a představuje těžkou újmu na zdraví, následně R. N. E. a A. A. vnikli do maringotky, kde fyzicky napadli údery a kopy poškozeného J. M., kterého srazili na zem a pod pohrůžkou použití krátké střelné zbraně poté svázali v oblasti zápěstí a kotníků provazem, nalezeným uvnitř maringotky, tímto mu způsobili pohmoždění levého kolena s přítomností krve v kolenním kloubu, otok levého kolena, mnohočetné pohmožděniny s hematomy a pohmoždění lebky bez otřesu mozku, I. A. a A. A. poté přenesli poškozeného F. J. do maringotky, kde jej rovněž svázali v oblasti kotníků a zápěstí, oba svázané poškozené uvnitř maringotky hlídali I. A. a R. N. E., přičemž zároveň celý prostor karavanu prohledali a z peněženky poškozeného J. M. odcizili finanční částku ve výši 700 Kč, mezitím S. C., A. A. a C. V. A. vjeli do areálu této stavby vozidlem Iveco Daily, kde následně celý prostor areálu prohledali a za pomocí páčidel a úhlových brusek překonali zabezpečení skladovacích a kancelářských kontejnerů číslo 1 – 25 a vozidla Volkswagen LT35, odkud odcizili univerzální vysavač zn. HILTI v hodnotě 11.520 Kč ke škodě J. Š. – Elektroteam, elektrocentrálu zn. NTC TRT-14 v hodnotě 38.448 Kč, 2 kusy myší zn. MICROSOFT COMFORT MOUSE 3000 v celkové hodnotě 258 Kč, fotoaparát zn. PANASONIC včetně paměťové karty Sandisk SD Card Ultra II 1 GB v hodnotě 3.966 Kč,fotoaparát zn. PANASONIC LUMIX LS60 včetně příslušenství v hodnotě 876 Kč,digitální fotoaparát zn. CASIO EX-Z29 včetně příslušenství v hodnotě 796 Kč, digitální fotoaparát zn. CANON IXUS 870 IS včetně paměťové karty Sandisk 2GB v hodnotě 1.703 Kč, notebook zn. DELL včetně nabíječky v hodnotě 7.767 Kč, rotační laser zn. TOPCON RL-VH4DR v hodnotě 13.080,- Kč, dva kusy stativu rotačního laseru zn. TOPCON TP100 v celkové hodnotě 1.368 Kč, lať 5m oboustranné čtení v hodnotě 700 Kč, vše ke škodě spol. Kajima Czech Design and Construction s. r. o., IČ: 28538862, benzínovou elektrocentrálu zn. Heron EGM 55-AVR 1 v hodnotě 10.445 Kč ke škodě společnosti TPI Česká republika s. r. o., IČ: 25601512, aku vrtací šroubovák zn. HILTI SF 14-A Li-lon v hodnotě 6.072 Kč, akumulátor k vrtacímu šroubováku zn. HILTI v hodnotě 1.500 Kč, akumulátor k vrtacímu šroubováku zn. HILTI, v hodnotě 1.500 Kč, nabíječku aku baterií zn. HILTI v hodnotě 2.400 Kč, sadu bitů 50 SFC Bulk zn. HILTI v celkové hodnotě 1.026 Kč, kapesní krabičku S-BP UNI zn. HILTI v hodnotě 870 Kč, kufr Akku-Kompakt-Bohrschrauber SFC 14-A zn. HILTI v hodnotě 7.200 Kč, akumulátor B 14/3.3 Li-lon zn. HILTI, v hodnotě 1.500 Kč, akumulátor B 14/3.3 Li-ion zn. HILTI, v hodnotě 1.500 Kč, nabíječku C 4/36 Li-lon 230V zn. HILTI v hodnotě 2.400 Kč, 2 kusy sad bitů 50 SFC Bulk zn. HILTI v celkové hodnotě 2.052 Kč, vrtací kladivo TE 2-M 230V zn. HILTI v hodnotě 4.920 Kč, kufr PG-G Set 037 zn. HILTI v hodnotě 744 Kč, úhlovou brusku DAG 125-S 230 V karton zn. HILTI v hodnotě 4.068 Kč, 25 kusů rozbrušovacích kotoučů AC-D 125 Inox UP 1.0 mm zn. HILTI v celkové hodnotě 1.345 Kč, příklepový vrták TE-CX (6) M1 sada zn. HILTI v hodnotě 339 Kč, rychloupínací sklíčidlo TE 2M/7C/7A/6A Li zn. HILTI v hodnotě 1.674 Kč, kombinovaný laser PMC 46 set zn. HILTI v hodnotě 11.520 Kč, laserové brýle PUA 60 zn. HILTI v hodnotě 598 Kč, plynový vsazovací přístroj GX 120-ME zn. HILTI, v hodnotě 10.199 Kč, ochranné brýle tónované zn. HILTI v hodnotě 358 Kč, 7500 kusů hřebíků do plynovky X-GN 27 MX v celkové hodnotě 34.344 Kč, 10 kusů zásobníků plynu GC 21 zn. HILTI v celkové hodnotě 8.352 Kč, aku rázový utahovák SIW 14-A 1/2 kufr zn. HILTI, v hodnotě 7.320 Kč, držák bitů – adaptér S-BH 75 ½“ ¼“ zn. HILTI v hodnotě 516 Kč, notebook zn. HP, nezj. typu v hodnotě 4.195 Kč, vše ke škodě spol. I-Mar s. r. o., IČ: 26264668, tlakovou myčku zn. Kärcher HD6/15C v hodnotě 10.759 Kč, elektrocentrálu na 220 V Honda ECM 2800 v hodnotě 11.871 Kč, nivelační přístroj zn. SOUTH NL 26 v hodnotě 3.528 Kč, elektrocentrálu 380 V zn. HERON v hodnotě 11.995 Kč, pilu zn. De Walt DW 393 v hodnotě 4.117 Kč, příklepovou vrtačku Protool PDP 18-2 E1 v hodnotě 1.738 Kč, úhlovou brusku zn. Bosch v hodnotě 1.120 Kč, sádrokartonový šroubovák zn. HILTI SD 5000, v hodnotě 2.160 Kč, excentrickou brusku zn. HILTI WFE 450-E v hodnotě 8.040 Kč, sekací kladivo zn. HILTI TE 706-AVR v hodnotě 22.680 Kč, okružní pilu zn. Narex EPK 16 D v hodnotě 1.995 Kč, motorovou pilu zn. Husqvarna, v hodnotě 4.395 Kč, vše ke škodě spol. MOBEST a. s., IČ 45275262, notebook zn. Dell Latitude E5520, včetně nylonové tašky černé barvy v hodnotě 13.329 Kč, aku vrtačku zn. FOC 1800 v hodnotě 973 Kč, vrtací kladivo Bosch GBH 2-26 DFR v hodnotě 2.174 Kč ke škodě spol. AFCON POWER a AUTOMATION s. r. o., IČ 27395545, jádrovou vrtačku zn. Husqvarna DM 330 a stativ DS 450 s příslušenstvím v hodnotě 47.459 Kč, elektrické lisovací kleště zn. Rems Power-Press v hodnotě 12.485 Kč, 2 kusy diamantových vrtáků v celkové hodnotě 358 Kč, rozbrušovací pilu diamantovou zn. Husqvarna K 960 v hodnotě 17.490 Kč, řezačku spár zn. Norwit RS 400, s kotoučem dia 400 mm a počítadlem motohodin v hodnotě 31.500 Kč, řetězovou pilu zn. Dolmar PS 350 C v hodnotě 4.046 Kč, kalové čerpadlo zn. HCP AS-32A-2 v hodnotě 9.129 Kč, vibrační pěch zn. Wacker BS 60-2 v hodnotě 36.660 Kč, vibrační desku zn. Dynapac LF 70 v hodnotě 27.930 Kč, elektrocentrálu zn. Honda ECMT 7000 F včetně podvozku v hodnotě 28.996 Kč, elektrocentrálu zn. Honda ECT 7000 P (6,5-1) v hodnotě 35.365 Kč, elektrocentrálu zn. Honda ECM 2800 K2 v hodnotě 13.495 Kč, bourací kladivo zn. Makita HM 1304, v hodnotě 11.690 Kč, agregát Gasmont 315 v hodnotě 141.600 Kč, 3 kusy škrabek PE v celkové hodnotě 770 Kč, 8 kusů válečků s ložisky pod PH roury v celkové hodnotě 11.040 Kč, svařovací invertor zn. Alfa In Pegas 160 E v hodnotě 5.094 Kč, potrubní laser zn. Mikrofyn MLP-120C, v hodnotě 36.720 Kč, potrubní laser zn. Mikrofyn MLP 120C, v hodnotě 36.720 Kč, potrubní laser zn. Leica Piper 100 v hodnotě 35.340,- Kč, potrubní laser zn. Topcon TP L4B v hodnotě 34.875 Kč, potrubní laser zn. Mikrofyn MLP 120, v hodnotě 36.720 Kč, nivelační přístroj zn. Pentax AP 124 včetně stativu a nivelační tyče o délce 7 m v hodnotě 4.435 Kč, aku vrtačku/šroubovák zn. Bosch GSR 12-Ve-2 v hodnotě 3.326,- Kč, svářečku elektrotvarovek zn. BABS typ BC3 v hodnotě 6.200 Kč, loupací nůž v hodnotě 11.946 Kč, těsnící vak 150-300 s příslušenstvím v hodnotě 7.458 Kč, úhlovou brusku zn. Metabo WX-23-230 v hodnotě 2.878 Kč, 120 kusů Cu trubek zn. Supersan různých rozměrů v celkové hodnotě 70.200 Kč, nůžky na plast zn. Virax DN 42 v hodnotě 324 Kč, sadu imbusů v celkové hodnotě 50 Kč, pájku 220 V blíže nezj. popisu v hodnotě 235 Kč, 10 m prodlužovací kabel 220 V v hodnotě 105 Kč, sadu 5 kusů šroubováků v celkové hodnotě 104 Kč, hasák zn. Rothenberger v hodnotě 434 Kč, kleště Siko zn. Knipex Cobra 300 mm v hodnotě 340 Kč, 6 kusů montážních klíčů různých velikostí v celkové hodnotě 290 Kč, svinovací metr 10 m v hodnotě 45 Kč, kladivo 1 kg v hodnotě 70 Kč, digitální teploměr zn. Voltcraft K102-1 v hodnotě 795 Kč, hydrantový nástavec v hodnotě 2.450 Kč, hydrantový klíč v hodnotě 173 Kč, montážní klíč "ráčna" s přepínací páčkou ½“ v hodnotě 299 Kč, vše ke škodě spol. TRASKO A.S., IČ 25549464, nivelační laser zn. Berner v hodnotě 6.038 Kč, úhlovou brusku zn. Makita v hodnotě 779 Kč, příklepovou vrtačku Bosch PSB850-2RE v hodnotě 1.300 Kč, 15 kusů armovací tkaniny pro zateplovací systémy zn. Vertex v celkové hodnotě 12.928 Kč, 3 kusy beden montážních pěn (á 15 ks) v celkové hodnotě 6.525 Kč ke škodě Antonína Sedláčka - Lipos, IČ 63843374, řezačku spár zn. Norton Clipper CS 451 v hodnotě 28.495 Kč, plovoucí vibrační lať zn. Barikell v hodnotě 8.043 Kč, elektrodovou svářečku v hodnotě 1.456 Kč, nivelační přístroj Sokkia B 40 se stativem v hodnotě 3.288 Kč, vrtačku s příklepem v hodnotě 1.300 Kč, 2 kusy kotoučových pil zn. Narex EPK16 D v celkové hodnotě 3.990 Kč, pilový kotouč zn. Sprinter v hodnotě 272 Kč, okružní pilu Narex EPK 16 D v hodnotě 1.397 Kč, vše ke škodě spol. TILDE s. r. o., IČ: 28050045, aku vrtačku zn. DeWalt s nabíječkou a 4 kusy akumulátorů v hodnotě 2.343 Kč, aku flexu zn. DeWalt D 28490-QS v hodnotě 1.345 Kč, vrtačku zn. Black & Decker KR504RE v hodnotě 445 Kč, 4 kusy úhlových brusek zn. Makita GA 5030 v celkové hodnotě 2.500 Kč, vibrační pěch Masalta MR 68 H v hodnotě 23.940 Kč, 2 kusy aku vrtaček zn. Einhel BT-CD 24i v celkové hodnotě 1.890 Kč, 2 kusy příklepových vrtaček zn. Makita v celkové hodnotě 3.898 Kč, aku vrtačku zn. Bosch PSR 14.4 Li v hodnotě 1.725 Kč, elektrickou vrtačku v hodnotě 445 Kč, úhlovou brusku zn. Narex EBU 15-S v hodnotě 2.195 Kč, vše ke škodě spol. Elektrokval-t, IČ 25035355, svářecí invertor nezj. typu v hodnotě 5.094 Kč, 2 kusy vrtaček zn. DeWalth DW 274 + DW 274-QS v celkové hodnotě 3.008 Kč, vrtačku zn. Bosh v hodnotě 1.300 Kč, falcovačku v hodnotě 841 Kč, 3 kusy brusek v celkové hodnotě 2.382 Kč, sadu gola klíčů a drobné nářadí v celkové hodnotě 704 Kč, vše ke škodě J. S., všechny uvedené věci poté naložili do přistaveného vozidla tov. zn. Iveco Daily a z místa společně odjeli, přičemž následně C. V. A. a A. A. odcizené věci dopravili do obce J., kde je za částku 90.000 Kč prodali V. P. a takto získané finanční prostředky si následně rovným dílem všichni rozdělili, tímto jednáním způsobili
odcizením finanční hotovosti poškozenému J. M., škodu ve výši 700 Kč,
odcizením věcí poškozenému J. Š., Elektroteam se sídlem Marie Pomocné č. 743/40, Litoměřice škodu ve výši 11.520 Kč,
poškozené společnosti Kajima Czech Design and Construction, s. r. o., IČ:28538862 se sídlem Vinohradská č. 151/2828, Praha 3 škodu v celkové výši 68.962 Kč,
poškozené společnosti TPI Česká republika, s. r. o., IČ: 25601512 se sídlem Radlická č. 740/113d, Praha 5 škodu ve výši 10.445 Kč,
poškozené společnosti I-Mar s. r. o., IČ: 26264668 se sídlem v Otrokovicích, Vrchlického č. 6513 škodu v celkové výši 118.512 Kč,
poškozené společnosti MOBEST, a. s., IČ 45275262 se sídlem Masarykova č. 287, Rudná škodu v celkové výši 84.398 Kč,
poškozené společnosti AFCON POWER & AUTOMATION, s. r. o., IČ 27395545 se sídlem Jankovcova č. 1522/53, Praha 7 škodu v celkové výši 16.476 Kč,
poškozené společnosti TRASKO, a. s., IČ 25549464 se sídlem Vyškov, Na Nouzce č. 487/8 škodu v celkové výši 727.639 Kč,
poškozenému A. S. – Lipos, IČ 63843374 se sídlem Lomec č. 39, Čáslav škodu v celkové výši 27.570 Kč,
poškozené společnosti TILDE, s. r. o., IČ: 28050045 se sídlem Tigridova č. 1496, Praha 4 škodu v celkové výši 48.241 Kč,
poškozené společnosti Elektrokval-t, s. r. o., IČ: 25035355 se sídlem Nádražní č. 2174, Litvínov škodu v celkové výši 40.726 Kč,
poškozenému J. S., škodu v celkové výši 13.329 Kč,
svým jednáním způsobili celkovou škodu 1.168.518 Kč na odcizených věcech a poškozením způsobili škodu ve výši 20.831 Kč,

III. c) obžalovaní C. V. A., A. A., I. A., R. N. E. a M. Z. společně
dne 27. 7. 2012 v době kolem 01:00 hodin v P., ulice B., v areálu společnosti P., s. r. o., po vzájemné předchozí domluvě a natipování předmětného objektu jako vhodného k loupeži s úmyslem zmocnit se finanční hotovosti a barevných kovů A. A. a I. A. štípacími kleštěmi přestřihli řetěz u vjezdové brány, následně všichni společně vjeli dodávkou zn. Mercedes do areálu, kde v objektu provozovny sběrných surovin, zatímco R. N. E. hlídal, I. A. udeřil na posteli ležícího poškozeného L. D. a následně jej spolu s A. A. svázali provazem, nalezeným uvnitř objektu, přičemž jej několikrát pěstmi uhodili do hlavy a do žeber, čímž mu způsobili mnohočetná zhmoždění hrudníku a obličeje, I. A. zůstal poté u poškozeného L. D., aby jej hlídal, mezitím M. Z. společně s C. V. A. odcizili z prostor sběrny trezor s numerickým kódem zn. Matlock v hodnotě 1.332 Kč s obsahem, a to finanční hotovostí ve výši 114.800 Kč a mobilním telefonem zn. NOKIA 6303, v hodnotě 1.176 Kč, následně všichni společně prohledali prostor objektu, kde odcizili z peněženky poškozeného L. D. částku ve výši 9.000 Kč, hodinky nezjištěné značky v hodnotě 345 Kč, klíče od areálu a skladu se zbožím v hodnotě 78 Kč, příruční kasu zelené barvy o rozměrech 240 x 300 x 90 mm v hodnotě 215 Kč, černou kasírtašku v hodnotě 126 Kč, ze skladu materiálu dále odcizili 406 kg mědi v hodnotě 52.374 Kč, 123 kg mosazi v hodnotě 9.348 Kč a úhlovou brusku 230mm značky NAREX modré barvy v hodnotě 2.745 Kč, čímž na odcizených věcech a finanční hotovosti způsobili poškozenému L. D. škodu v celkové výši 9.345 Kč, poškozené společnosti POSKIER, s. r. o., IČ 28539729, se sídlem Hilmarova 678, 152 00 Praha 5 na odcizených věcech a finanční hotovosti škodu v celkové výši 182.194 Kč a poškozením zámků, dveří a displeje váhy způsobili škodu ve výši 5.096 Kč,

III. d) obžalovaní C. V. A., A. A., I. A. a R. N. E. společně
dne 9. 8. 2012 v době od 01:30 hod. do 02:00 hodin v P., J. po vzájemné předchozí domluvě a natipování předmětného objektu jako vhodného k loupeži s úmyslem zmocnit se finanční hotovosti, zatímco C. V. A. hlídal u vozidla tov. zn. Ford Mondeo bílé barvy, R. N. E., I. A. a A. A. vnikli do herny Z., kde při vyplácení výhry I. A. z výherního automatu Turbo, společně přistoupili k poškozené V. K., A. A. namířil plynovou pistoli do oblasti hrudníku poškozené a vyzval ji, ať si sedne na zem, přičemž ji I. A. zatlačením na rameno donutil sednout, poté ji společně I. A. a R. N. E. omotali hlavu průhlednou lepící páskou přes ústa a nos, stejnou páskou ji následně omotali zápěstí a nohy a poté jí na hlavu I. A. nasadil igelitovou tašku, R. N. E. poté poškozené odcizil náramek z chirurgické oceli v hodnotě 378 Kč, stříbrný náramek v hodnotě 800 Kč, stříbrný řetízek s křížkem v hodnotě 522 Kč, A. A. z prostor barového pultu dále odcizil notebook zn. HP v hodnotě 8.395 Kč, mobilní telefon Nokia 6303 včetně SIM karty v hodnotě 1.230 Kč, dotykový mobilní telefon zn. LG včetně SIM karty v hodnotě 983 Kč, z prostor herny dále odcizili finanční hotovost ve výši 21.359 Kč, cigarety různých značek v celkové hodnotě 3.490 Kč a poškodili dvě kamery monitorující provoz v herně, následně poškozené odebrali z ruky klíče od automatů, sloužící pouze k vyplacení výhry, kterými se pokusili otevřít výherní automaty, nacházející se v prostorách herny, což se jim nepodařilo, proto se do jednoho z výherních automatů za použití montážní páky vloupal A. A. a odcizil z něj částku ve výši 1.800 Kč, čímž způsobili poškozené V. K., celkovou škodu ve výši 12.308 Kč, poškozené společnosti K. Invest CZ, se sídlem Nezamyslova 110, Praha 2 škodu v celkové výši 26.649 Kč a poškozené společnosti SLOT Group, a. s., se sídlem Jáchymovská 142, 360 10 Karlovy Vary, která je pronajímatelem výherních automatů, škodu na poškozených věcech v celkové výši 16.040 Kč“.

Za uvedené jednání byl obviněný C. V. A. odsouzen podle § 173 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 8 let. Podle § 56 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku byl pro výkon trestu zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 80 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest vyhoštění na dobu neurčitou.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněným uložena povinnost na náhradu škody zaplatit:

C. V. A. poškozenému:
INECO, s. r. o., IČ: 48115371, Praha 4, Údolní 212/1 částku 20.700 Kč,

C. V. A., A. A., I. A. a R. N. E. společně poškozenému:
J. O., částku 25.000 Kč,
N. T., částku 100 Kč,
L. Z., částku 240.000 Kč,
P. S., částku 50.000 Kč,

C. V. A., A. A., I. A., S. C. a R. N. E. společně poškozenému:
J. Š., ELEKTROTEAM, Marie Pomocné 743/40, 412 01 Litoměřice částku 11.520 Kč,
KAJIMA Czech Design and Constructions, s. r. o., Vinohradská 151/2828, 130 00 Praha 3 částku 68.962 Kč,
TPI Česká republika, s. r. o., Radlická 740, Praha 5 částku 10.445 Kč,
I-MAR, s. r. o., Vrchlického 6513, 765 02 Otrokovice, částku 118.512 Kč,
AFCON POWER & AUTOMATION, s. r. o., Kollárova 634, 767 01 Kroměříž s. r. o., částku 16.476 Kč,
Kooperativa pojišťovna, a. s. VIG, CLPU-MO Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, částku 556.279 Kč,
Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG, CLPU-MO Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, částku 41.333 Kč,
Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG, Centrum likvidace pojistných událostí – motorová vozidla, Sámova 8, 101 00 Praha 10 částku 167.475 Kč,
A. S. – Lipos, Lomec 39, 286 01 Čáslav, částku 27.570 Kč.
ČSSZ České Budějovice, A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice, částkou 33.867 Kč.

Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byli odkázáni se zbytkem nároku na náhradu škody poškození:
L. Z.,
P. S.,
J. Š., ELEKTROTEAM, Marie Pomocné 743/40, 412 01 Litoměřice ,
KAJIMA Czech Design and Constructions, s. r. o., Vinohradská 151/2828, 130 00 Praha 3,
TPI Česká republika, s. r. o., Radlická 740, Praha 5,
I-MAR, s. r. o., Vrchlického 6513, 765 02 Otrokovice,
AFCON POWER & AUTOMATION, s. r. o., Kollárova 634, 767 01 Kroměříž s. r. o.,
A. S. – Lipos, Lomec 39, 286 01 Čáslav.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byl pošk. K. Invest CZ, se sídlem Nezamyslova 110, Praha 2, odkázán s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Tímto rozsudkem bylo rovněž rozhodnuto o vině a trestu obviněných A. A., I. A., S. C., R. N. E., M. Z.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 10 T 7/2013, podali obvinění C. V. A., A. A., I. A., S. C., R. N. E., M. Z., poškozený J. M. a státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze odvolání, o kterých rozhodl Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. 10 To 30/2015, tak, že všechna odvolání podle § 256 tr. ř. zamítl.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. 10 To 30/2015, podal následně obviněný C. V. A. prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Obviněný C. V. A. ve svém dovolání namítl, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, když postrádá úvahy vztahující se k právnímu posouzení skutku. Odvolací soud se nevypořádal se všemi dovolatelovými námitkami a správností výroku o vině a trestu se zabýval pouze v obecné rovině. Takový postup je podle dovolatele v rozporu s právem obviněného na spravedlivý proces. Porušení práva na spravedlivý proces spatřuje dovolatel též ve skutečnosti, že odvolací soud sice vytkl nalézacímu soudu nepřezkoumatelnost postupu při ukládání trestu, současně však dospěl k závěru, že uložené tresty nejsou nepřiměřené. Takový postup podle dovolatele znamená otevření cesty k potenciální libovůli v rozhodování. Odůvodnění napadeného rozhodnutí obviněný opakovaně označuje za kusé. Dále rekapituluje obsah odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu a obsah svého odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně. V této souvislosti opakovaně vytknul, že od odvolacího soudu se ke svým námitkám „ničeho nedovídá“. Porušení svého práva na spravedlivý proces spatřuje podatel již v tom, že odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně přezkoumával, ačkoli tento rozsudek označil za nevyhovující ustanovení § 125 tr. ř. Nepřezkoumatelný rozsudek podle dovolatele nelze přezkoumat a rozsudek soudu prvního stupně měl být proto zrušen. Za porušení práva na spravedlivý proces považuje dovolatel též skutečnost, že samotné rozhodnutí odvolacího soudu neodpovídá § 125 tr. ř., protože tento soud se nevypořádal se všemi námitkami obviněného. Tato vada podle dovolatele znemožňuje provedení přezkumu dovolacím soudem. V této souvislosti podatel obsáhle cituje z judikatury Ústavního soudu.

Dále obviněný namítl, že z popisu skutku pod bodem III. b) výroku o vině nejsou zjevné žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, čím byl naplněn společný úmysl k užití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí vůči poškozenému. Nalézací soud popisuje účast dovolatele výhradně tak, že měl s dalšími obviněnými vjet do areálu a poté prohledávat prostor a odcizovat věci. Takto popsané jednání podle dovolatele nenaplňuje znaky zvlášť závažného zločinu podle § 173 odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, neboť není charakterizován potřebný společný úmysl k použití násilí vůči poškozenému. Rovněž z popisu skutku pod bodem III. c) nejsou dle názoru obviněného zjevné žádné skutkové okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, čím byl naplněn společný úmysl k užití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí vůči poškozenému. Podíl obviněného byl popsán tak, že společně se spoluobviněným Z. odcizil z prostor sběrny trezor a následně se všemi pachateli prohledal prostor a odcizil další věci. K předmětnému útoku obviněný uvedl, že nenaplňuje znaky zvlášť závažného zločinu podle § 173 odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zákoníku. Podobné námitky dovolatel uvedl také ve vztahu k dílčímu útoku pod bodem III. d) výroku o vině. Soud prvního stupně popsal podíl dovolatele tak, že měl hlídat u vozidla, dovolatel se však nedozvídá, z jakých skutkových okolností vyplynulo, že má být použito násilí vůči poškozené.

Z uvedených důvodů obviněný závěrem svého mimořádného opravného prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil, aby zrušil rovněž rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 10 T 7/2013, a dále postupoval dle § 265l nebo § 265m tr. ř.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství využil svého práva a k dovolání obviněného se vyjádřil. Ve svém vyjádření stručně shrnul dosavadní průběh trestního řízení a dále uvedl, že námitky, ve kterých dovolatel brojí proti kvalitě odůvodnění soudních rozhodnutí a označuje je za nepřezkoumatelná, jsou nepřípustné již vzhledem k ustanovení § 265a odst. 4 tr. ř. Námitky, kterými dovolatel brojí proti procesním postupům odvolacího soudu, pokud rozsudek soudu I. stupně nezrušil a nevrátil věc prvostupňovému soudu k novému projednání a rozhodnutí, se nacházejí zcela mimo rámec deklarovaného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Pod deklarovaný dovolací důvod lze podřadit pouze námitky, podle kterých dílčí skutky popsané pod body III. b) - d) výroku o vině nevykazují znaky zločinu loupeže podle § 173 odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zákoníku spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. Tyto námitky však nepovažuje za důvodné. Spolupachatelství tedy předpokládá společné jednání a společný úmysl k tomu směřující. Společné jednání není dáno pouze v případě, že každý ze spolupachatelů naplnil všechny znaky skutkové podstaty ve spolupachatelství spáchaného trestného činu. O společné jednání jde i tehdy, jestliže každý ze spolupachatelů naplnil jen některý ze znaků jednání uvedeného v příslušném ustanovení zvláštní části trestního zákoníku, anebo také tehdy, když jednotlivé složky společné trestné činnosti sice samy o sobě znaky jednání uvedeného v příslušném ustanovení zvláštní části trestního zákoníku nenaplňují, ale ve svém souhrnu představují jednání v tomto ustanovení popsané. Ve světle těchto zásad je tedy spolupachatelem trestného činu loupeže podle § 173 tr. zákona i pachatel, který se zmocňuje cizí věci využívaje skutečnosti, že jeho společník zatím s použitím násilí překonává odpor poškozeného. Přesně takováto situace byla v předmětné trestní věci u dílčích útoků pod body III. b) a III. c), výroku o vině, kde se podle skutkových zjištění dovolatel v napadených objektech zmocňoval cizích věcí, zatímco další obvinění použitím násilí (zejména v případě dílčího útoku pod bodem III. b) výroku o vině značně brutálního) zamezovali odpor osob provádějících ostrahu objektu. Společný úmysl všech spolupachatelů zmocnit se za použití násilí cizí věci vyplývá jednak ze skutkového zjištění, že všichni obvinění jednali „po předchozí vzájemné domluvě a natipování předmětných objektů jako vhodných k loupeži“, jednak z okolností provedení jednotlivých dílčích útoků, kdy ihned po vniknutí do jednotlivých objektů se část pachatelů začala dopouštět násilí proti osobám provádějícím jejich ostrahu a zamezila tak jejich možnému odporu.

Dodává, že i spolupachatel trestného činu loupeže, který sám fyzicky poškozeného nenapadl, odpovídá za způsobení těžké újmy na zdraví poškozenému ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, jestliže byla způsobena jednáním jiného spolupachatele v rámci společného loupežného útoku proti poškozenému, a on alespoň vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl, že tímto útokem uvedený těžší následek může být způsoben.

Částečně jiná situace je daná v případě dílčího útoku III. d) výroku o vině, kde podle skutkových zjištění spočívalo jednání dovolatele v tom, že hlídal u vozidla na místě činu. Hlídání na místě činu („dělání zdi“) sice bývalo v dřívější rozhodovací praxi posuzováno jako spolupachatelství ve smyslu § 9 odst. 2 tr. zák., v současné době je však hlídání při činu v § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku výslovně uvedeno jako jedna z forem pomoci. Pokračování je přitom vyloučeno, jestliže některé útoky jsou spáchány ve formě spolupachatelství a jiné ve formě účastenství. Námitky dovolatele však směřují pouze k tomu, že nebyl dán jeho úmysl vztahující se k použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Takováto námitka je ovšem bezpředmětná. I v tomto případě dovolatel podle skutkových zjištění jednal „po předchozí vzájemné domluvě a natipování předmětného objektu jako vhodného k loupeži“ s dalšími obviněnými. Rovněž z okolností činu muselo být dovolateli zřejmé, že hlavní pachatele použijí ke zmocnění se cizích věcí násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Pouze pro úplnost uvádí, že změna soudních rozhodnutí, při které by skutek popsaný pod bodem III. d) výroku o vině byl posouzen jako účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) k § 173 odst. 1 tr. zákoníku, by byla změnou v neprospěch obviněného, která je s ohledem na ustanovení § 265p odst. 1, § 265s odst. 2 tr. ř. vyloučena. V takovém případě by byl dovolatel odsuzován pro větší počet deliktů, přičemž kvalifikace podle § 173 odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zákoníku u útoků pod body III. a) - c) by zůstala nedotčena.

Závěrem svého vyjádření proto státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné a aby tak učinil za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněné zákonem stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě.Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Obviněný ve svém dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř. ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno zčásti z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., a že pokud se opírá o námitky, které lze považovat za dovolací důvod, je zjevně neopodstatněné.

Pod dovolací námitky podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze podřadit pouze ty námitky obviněného, v nichž uvedl, že dílčí skutky popsané pod body III. b) - d) výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně nevykazují znaky zločinu loupeže podle § 173 odst. 1, odst. 2 písm. b), c) tr. zákoníku spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

Zločinu loupeže podle § 173 odst. l, odst. 2 písm. b), c) tr. zákoníku se dopustí ten, kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci a takovým činem způsobí těžkou újmu na zdraví a značnou škodu. Podle § 23 tr. zákoníku byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

Skutkový stav uvedený ve výroku o vině uvedeným pod body III. b) a III. c) evidentně odpovídá znakům spolupachatelství zločinu loupeže podle § 23 tr. zákoníku, § 173 odst. 1, odst. 2 písm. b), c) tr. zákoníku.

Ze zásad, jimiž se řídí spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, mimo jiné vyplývá, že není třeba, aby každý ze spolupachatelů svým jednáním naplnil všechny zákonné znaky trestného činu, ale postačí, že k naplnění těchto znaků dojde souhrnem dílčích jednání spolupachatelů. Pokud každý ze spolupachatelů odpovídá, jako by trestný čin spáchal sám, znamená to, že bez ohledu na povahu a rozsah svého dílčího jednání odpovídá za celý rozsah společného jednání všech spolupachatelů a také za celý následek, který vzešel ze společného jednání. Z výše uvedeného vyplývá, že spolupachatelem trestného činu loupeže podle § 173 tr. zákoníku je i pachatel, který se zmocňuje cizí věci, přičemž využívá skutečnosti, že jeho společník zatím s použitím násilí překonává odpor poškozeného. Zjištění, že jednání obviněného C. V. A. spočívalo v prohledání napadených objektů a v odcizení věcí, přičemž další obvinění použitím násilí zamezovali odpor osob provádějících ostrahu objektu, je v kontextu toho, že šlo o společný útok uvedených obviněných proti poškozeným, resp. osobám nacházejícím se na místě činu a provádějícím ostrahu objektu, a je dostatečným podkladem závěru o vině obviněného C. V. A. spolupachatelstvím zločinu loupeže podle § 173 odst. 1, odst. 2 písm. b), c) tr. zákoníku.

Obviněný C. V. A. se podílel na vzájemné dohodě a na tipování předmětných objektů vhodných k loupeži, na rozdělení dílčích úloh jednotlivých obviněných a také na rozdělení výtěžku z loupeží mezi všechny aktéry, přičemž v rámci rozdělení úloh dal k dispozici půjčený automobil (bod III. b)), kterým odvezl z místa přepadení ukradené věci a dále odcizil trezor s finanční hotovostí a mobilním telefonem (bod III. c)). Míra zapojení obviněného C. V. A. do uvedených zločinných podniků a zejména pak jeho podíl na výtěžku z akcí bezesporu odůvodňují závěr, že jeho součinnost s ostatními obviněnými již nabyla povahy úmyslného společného jednání ve smyslu znaků spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. V této souvislosti je třeba poukázat na skutečnost, že ihned po vniknutí do jednotlivých objektů se část obviněných začala dopouštět násilí proti osobám provádějícím jejich ostrahu a zamezila tak jejich možnému odporu. Evidentně tedy nešlo o situaci, kdy by společný úmysl pachatelů směřoval pouze k provedení vloupání do nestřeženého objektu, při kterém by se některý z pachatelů nad rámec původní dohody „z vlastní iniciativy“ dopustil násilí proti osobě, která zde pachatele náhodně přistihla.

Je třeba uvést, že i spolupachatel trestného činu loupeže, který sám fyzicky poškozeného nenapadl, odpovídá za způsobení těžké újmy na zdraví poškozenému ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, jestliže byla způsobena jednáním jiného spolupachatele v rámci společného loupežného útoku proti poškozenému, a on alespoň vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl, že tímto útokem uvedený těžší následek může být způsoben (srovnej přiměřeně R 18/1994). Ohledně odpovědnosti za způsobení těžké újmy na zdraví však obviněný žádné námitky nevznesl. Z průběhu posuzovaných činů je mimo jakoukoli pochybnost, že činy byly jako celek společnou akcí všech obviněných, že šlo o typické spolupachatelství a že není důvodu k tomu, aby za násilí proti napadeným osobám odpovídal jen ten obviněný, který toto násilí sám fyzicky vykonal, neboť takto jednal v dohodě s ostatními obviněnými, to znamená s jejich souhlasem za účelem dosažení společného cíle získat finanční prostředky, příp. předmětné věci. Za tohoto stavu obviněný C. V. A. odpovídá i za násilí vykonané proti napadeným osobám.

Lze souhlasit názorem státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, že jiná situace je dána v případě dílčího útoku III. d) výroku o vině, kde podle skutkových zjištění spočívalo jednání obviněného C. V. A. v tom, že hlídal u vozidla na místě činu. Hlídání na místě činu (tzv. „dělání zdi“) před přijetím trestního zákoníku soudní praxe zahrnovala pod spolupachatelství ve smyslu § 9 odst. 2 tr. zák. dříve platného, avšak v současné době je však hlídání při činu v § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku výslovně uvedeno jako jedna z forem pomoci. V této souvislosti je třeba konstatovat, že pokračování je vyloučeno, jestliže některé útoky jsou spáchány ve formě spolupachatelství a jiné ve formě účastenství. K rozlišení spolupachatelství a účastenství ve vztahu k podmínkám pokračování však námitky obviněného nesměřují. Dovolatel pouze uvádí, že nebyl dán jeho úmysl vztahující se k použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

Nejvyšší soud v rámci rozhodování o dovolání vychází zásadně ze skutkových zjištění provedených soudy v předchozím řízení a pouze hodnotí, zda tato skutková zjištění byla z hlediska hmotného práva správně posouzena. V posuzovaném případě obviněný podle skutkových zjištění jednal „po předchozí vzájemné domluvě a natipování předmětného objektu jako vhodného k loupeži“ s dalšími obviněnými. Z okolností činu muselo být obviněnému C. V. A. zřejmé, že hlavní pachatele použijí ke zmocnění se cizích věcí násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, neboť šlo o loupežné přepadení herny, která byla v době činu v provozu. Obviněný tedy musel vědět, že obsluha herny finanční prostředky a další věci nacházející se v herně dobrovolně bez dalšího nevydá, proto bude třeba násilného zamezení nebo překonání odporu personálu herny. Tato námitka je tedy bez opodstatnění.

Pro úplnost zbývá dodat, že změna soudních rozhodnutí, při které by skutek popsaný pod bodem III. d) výroku o vině byl posouzen jako účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) k § 173 odst. 1 tr. zákoníku, by byla změnou v neprospěch obviněného, neboť (jak je uvedeno výše) by v takovém případě byl dovolatel odsuzován pro větší počet deliktů, přičemž kvalifikace podle § 173 odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zákoníku u útoků pod body III. a) - c) by zůstala nedotčena.

Nejvyšší soud se nezabýval námitkami obviněného ohledně údajné nepřezkoumatelnosti rozhodnutí soudů, neboť rozhodnutí nebylo podle obviněného náležitě odůvodněno a neobsahuje podrobnější úvahy o právním posouzení skutku. Je zřejmé, že tyto námitky obviněného směřují toliko proti odůvodnění rozhodnutí soudů obou stupňů, a přestože je odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu velmi strohé, je třeba respektovat ustanovení § 265a odst. 4 tr. ř., podle kterého dovolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné. Obviněný tedy nenamítá nesprávné právní posouzení skutku, ale namítá toliko nedostatečnost odůvodnění s tím, že soudy podrobněji nerozvedly úvahy o právním posouzení skutku, resp. takové úvahy u některých skutků zcela opominuly. Rovněž námitky obviněného C. V. A. uplatněné proti procesnímu postupu odvolacího soudu, pokud rozsudek soudu prvního stupně nezrušil a nevrátil věc soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí, neodpovídají dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., mají procesní charakter a obsahově se zcela míjejí s deklarovaným dovolacím důvodem.

Z hlediska právního posouzení skutku je rozhodující jeho vymezení v tzv. skutkové větě ve výroku o vině. Ve skutkové větě výrokové části rozsudku tudíž musí být popsány všechny znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu, a to slovním vyjádřením všech okolností, které v konkrétním případě vytváří znaky tohoto trestného činu. Ustanovení § 120 odst. 3 tr. ř. tedy zavazuje soudy v tom smyslu, že popis skutku, jímž byl obviněný uznán vinným, musí vyjadřovat všechny skutečnosti významné pro právní kvalifikaci. Popis skutku (zejména způsob jeho spáchání) musí proto být uveden tak, aby jednotlivé části odpovídaly příslušným znakům skutkové podstaty trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným. Pokud okolnosti tam vylíčené odpovídají znakům trestného činu, kterým byl obviněný uznán vinným, pak nadměrná stručnost odůvodnění soudních rozhodnutí nemůže sama o sobě založit vadu uvedenou v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Na závěr je třeba konstatovat, že výtka odvolacího soudu ohledně nepřezkoumatelnosti postupu nalézacího soudu při ukládání trestů se netýkala přísnosti trestů, ale naopak blíže nezdůvodněného zmírnění trestů u některých obviněných oproti dřívějšímu odsuzujícímu rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 10. 2013, sp. zn. 10 T 7/2013. Tato okolnost se obviněného C. V. A. vůbec netýkala, neboť mu byl oběma odsuzujícími rozsudky uložen shodný trest.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů shledal, že napadené rozhodnutí ani řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami, a proto dovolání obviněného C. V. A. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné odmítl. O dovolání rozhodl za podmínek ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.


Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. 4. 2016
JUDr. Jiří Pácal
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 4 Tdo 438/2016, ECLI:CZ:NS:2016:4.TDO.438.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies