20 Cdo 482/2016

01. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného Ing. M. H., P., zastoupeného JUDr. Vladislavem Prokůpkem, advokátem se sídlem v Praze 1 – Nové Město, Opletalova č. 1535/4, proti povinné A. E., M. B., zastoupené Mgr. Robertem Plickou, advokátem se sídlem v Praze 1 – Nové Město, Národní č. 58/32, pro 15 000 000 Kč a smluvní pokutu 0,15 % denně z částky 15 000 000 Kč od 6. listopadu 2010 do 30. září 2014 spolu s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 40 EXE 1292/2014, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. října 2015, č. j. 29 Co 400/2015-229, takto:


I. Dovolání oprávněného se odmítá.

II. Oprávněný je povinen zaplatit povinné na náhradě nákladů dovolacího řízení 38 562,70 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Roberta Plicky, advokáta se sídlem v Praze 1 – Nové Město, Národní č. 58/32.


Stručné o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. října 2015, č. j. 29 Co 400/2015-229, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce materiální vykonatelnosti notářského zápisu ve vztahu k závazku ručitele srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. září 2014, sp. zn. 21 Cdo 494/2014] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. dubna 2016

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 482/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.482.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies