20 Cdo 689/2016

01. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. e)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická č. 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému R. Č., pro 102 920 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Hany Šajnerové, Exekutorský úřad v Rakovníku, pod sp. zn. 087 Ex 5050/13, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2015, č. j. 70 Co 475/2015-65, takto:


Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud posoudil podání povinného ze dne 24. ledna 2016 nazvané „Odvolání proti návrhu mého odvolání proti usnesení“ jako dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2015, č. j. 70 Co 475/2015-65, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudní exekutorky JUDr. Hany Šajnerové, Exekutorský úřad v Rakovníku, ze dne 25. září 2015, č. j. 087 Ex 5050/13-50 o odmítnutí návrhu povinného na odklad exekuce vedené soudní exekutorkou JUDr. Hanou Šajnerovou, Exekutorský úřad v Rakovníku, pod sp. zn. 087 Ex 5050/13, které bylo doplněno podáním ze dne 3. února 2016 nazvaným „Žádost o zrušení usnesení“. Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.], v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž soud zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 4. 2016


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 689/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.689.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies