33 Cdo 889/2016

19. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce: D. S., zastoupeného JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, proti žalované: Marks and Spencer Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1481/4, identifikační číslo 649 49 974, zastoupené JUDr. Filipem Černým, advokátem se sídlem Praha 6, Slavíčkova 372/2, o 816 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 70 C 63/2015, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2015, č. j. 19 Co 355/2015-57, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 25. 9. 2015, č. j. 70 C 63/2015-46, zastavil řízení (výrok I.), rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 4 se sídlem Praha 4, Budějovická 409/1 (výrok II.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.).

Městský soud v Praze usnesením ze dne 9. 11. 2015, č. j. 19 Co 355/2015-57, usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že řízení se nezastavuje.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 15. 4. 2016 zcela zpět.

Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b o. s. ř. ve spojení s § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 19. dubna 2016JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 33 Cdo 889/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.889.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies