20 Cdo 234/2016

01. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněných 1) L. W., a 2) P. W., oba P., proti povinné S. B., P., zastoupené JUDr. Miroslavem Pokorným, advokátem se sídlem v Praze 6, Ke Dvoru č. 778/2, pro 39 661 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 0 Nc 431/2002, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2015, č. j. 54 Co 205/2015-35, takto:


Dovolání povinné se odmítá.

Stručné o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2015, č. j. 54 Co 205/2015-35, který potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. března 2015, č. j. 0 Nc 431/2002-16, o zamítnutí návrhu povinné na částečné zastavení exekuce srážkami ze mzdy nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 22. května 2002, č. j. Nc 431/2002-3, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. 4. 2016

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 234/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.234.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies