<span class="highlight">21</span> <span class="highlight">Cdo</span> 1099/2016

19. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • Zpr - § 166 odst. 1 písm. d)
  • Zpr - § 170

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce P. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Jansovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Újezd č. 450/40, proti žalované EuroClean, s.r.o., se sídlem v Roztokách u Prahy, Lidická č. 1348, IČO 261 41 477, zastoupené JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Šafaříkova č. 201/17, o zaplacení 44.563,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 16 C 478/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. září 2015 č.j. 23 Co 256/2015-145, takto:

Dovolání žalované se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29.9.2015 č. j. 23 Co 256/2015-145 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k procesním otázkám řízení o mzdových nárocích (v posuzované věci 56 samostatných dílčích nároků na stravné) srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.1.2016 sp. zn. 21 Cdo 4166/2015, odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20.12.2012 sp. zn. 21 Cdo 3989/2011, který byl uveřejněn pod č. 46 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.1.2015 sp. zn. 21 Cdo 1076/2013 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.5.2008 sp. zn. 21 Cdo 2725/2007] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. dubna 2016
JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. <span class="highlight">21</span> <span class="highlight">Cdo</span> 1099/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.1099.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies