20 Cdo 768/2016

01. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 1
  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné IMPULS BUILDING a. s. se sídlem v Praze 10, Litevská č. 1174/8, identifikační číslo osoby 61859052, zastoupené JUDr. Elonou Khalailou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 6, Evropská č. 1482/41, proti povinné H. Z., P., zastoupené JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou se sídlem v Praze 4, Podolská č. 126/103, pro 3 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 39 EXE 972/2013, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. července 2015, č. j. 17 Co 173/2015-245, takto:

Dovolání povinné se odmítá.

Stručné o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. července 2015, č. j. 17 Co 173/2015-245, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatelka sice v dovolání odkazuje na ustanovení § 237 o. s. ř. a uvádí, že dovoláním napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení, podstata jejích námitek spočívá v jejím nesouhlasu se skutkovými závěry odvolacího soudu, když napadá odvolacím soudem provedené dokazování a jeho hodnocení), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. 4. 2016
JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 768/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.768.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies