20 Cdo 340/2016

01. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Intrum Justitia, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Prosecká 851/64, identifikační číslo osoby 25083236, proti povinné V. J., za účasti manžela povinné A. J., oběma zastoupeným Mgr. Lukášem Venclem, advokátem se sídlem v Berouně, Plzeňská 441/73, pro 73 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Davida Konzce, Exekutorský úřad Cheb, pod sp. zn. 074 EX 13350/10, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 20 Co 248/2015, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 30. 4. 2015, č. j. 074 EX 13350/10-114, kterým exekutorská kandidátka Mgr. Miroslava Köpplová, pověřená soudním exekutorem Mgr. Davidem Konczem, Exekutorský úřad Cheb, udělila vydražiteli P. K., příklep na vydražených nemovitých věcech, v usnesení blíže specifikovaných.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dne 10. 8. 2015 dovolání, které následně prostřednictvím svého právního zástupce podáním ze dne 27. 1. 2016 vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. dubna 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 340/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.340.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies