30 Cdo 1443/2016

12. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o zaplacení částky 2 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 98/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2015, č. j. 69 Co 255/2015-16, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., přičemž v dovolání požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 8. 2015, č. j. 22 C 98/2015-19, žádost dovolatele zamítl, toto rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Městského soudu ze dne 14. 12. 2015, č. j. 69 Co 454/2015-29. Usnesením prvoinstančního soudu ze dne 17. 2. 2016, č. j. 22 C 98/2015-31, byl odvolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Dovolatel na výzvu nereagoval.

Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 12. 4. 2016
JUDr. František Ištvánek

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1443/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.1443.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies