20 Cdo 574/2016

01. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Diamond Credit s. r. o., se sídlem v Příbrami, Podskalí 34, identifikační číslo osoby 02961296, proti povinné M. P., pro 115 000 Kč se smluvní pokutou, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 22 EXE 400/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2015, č. j. 25 Co 384/2015-48, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 7. 8. 2015, č. j. 22 EXE 400/2015-41, kterým Okresní soud v Příbrami zastavil řízení o návrhu povinné na částečné zastavení exekuce pro smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý den prodlení z částky 115 000 Kč od 21. 12. 2014 do zaplacení.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelka měla právnické vzdělání. Usnesením ze dne 5. 1. 2016, č. j. 22 EXE 400/2015-60, Okresní soud v Příbrami vyzval povinnou, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím ve lhůtě 15 dnů od doručení podala řádné dovolání; současně ji poučil, že nebude-li zastoupena advokátem, soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo povinné doručeno dne 14. 1. 2016, ve stanovené lhůtě však nedostatek povinného zastoupení neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. dubna 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 574/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.574.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies