20 Cdo 909/2016

01. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243b
  • OSŘ - § 104 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Mgr. J. D., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Zikou, advokátem v Praze 1, Václavské náměstí č. 819/43, proti povinnému Z. B., za účasti 1) manželky povinného J. B., a 2) vydražitele K. Ř., zastoupeného Mgr. Jakubem Kratochvílem, advokátem se sídlem v Praze, Novomlýnská č. 1238/3, pro 75 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Miloslava Hauerlanda, Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 027 EX 00391/07, o dovolání manželky povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. června 2015, č. j. 14 Co 88/2015-246, 14 Co 89/2015, takto:


Řízení o dovolání povinného se zastavuje.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání manželky povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. června 2015, č. j. 14 Co 88/2015-246, 14 Co 89/2015, podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil z důvodu nedostatku funkční příslušnosti Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2006, sp. zn. 20 Cdo 2447/2006).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 4. 2016


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 909/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.909.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies