21 Cdo 705/2016

19. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Karla Svobody, Ph.D. ve věci umoření listiny formátu A4 rozdělené dvěma horizontálními perforacemi na tři díly, kdy každý tento jednotlivý díl se vztahuje k příslušné faktuře (tři faktury č. 770102468, 770102465 a 770102227), a kdy na každém díle je označeno datum vydání listiny (v roce 2001), výstavce: ČEPRO, a.s., IČO 60193531, věřitel: D. P. a příslušná částka, kterou má výstavce uhradit dle příslušné faktury věřiteli, a to v celkové výši částku 120.000.000,- Kč, jež byla vystavena výstavcem na základě smlouvy o směně 950.000,- iráckých dinárů (IQD), uzavřené mezi panem D. P. a společností ČEPRO, a.s. v červnu 2001, za účasti 1) navrhovatele D. P., zastoupeného Mgr. Tomášem Pavlokem, advokátem se sídlem v Praze 9, Pod Pekárnami č. 245/10, a 2) ČEPRO, a.s. se sídlem v Praze 7, Dělnická č. 213/12, IČO 60193531, zastoupené JUDr. Marcelou Novotnou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Budějovická č. 618/53, a 3) Městského státního zastupitelství v Praze, nám. 14. října č. 2188/9, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 37 U 7/2011, o dovolání navrhovatele D. P. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2013 č. j. 24 Co 184/2013-235, takto:

I. Dovolání navrhovatele D. P. se odmítá.
II. Navrhovatel D. P. je povinen zaplatit ČEPRO, a.s. na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Marcely Novotné, advokátky se sídlem v Praze 4, Budějovická č. 618/53.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání D. P. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30.9.2013 č. j. 24 Co 184/2013-235 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v otázce způsobilosti umoření listiny o uznání dluhu a v otázce možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu vydanému podle ustanovení § 185m zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinném do 31.12.2013, v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.10.2007 sp. zn. 21 Cdo 2748/2006, které bylo uveřejněno pod č. 48 ve Sbírce soudních rozhodnutích a stanovisek, roč. 2008, nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.9.2012 sp. zn. 21 Cdo 4379/2011 anebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.2.2015 sp. zn. 21 Cdo 819/2014) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

V části, v níž dovolatel uplatnil jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovozuje-li dovolatel rozhodné skutkové okolnosti), dovolání trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání navrhovatele D. P. podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. dubna 2016JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 705/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.705.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies