29 Cdo 1666/2016

19. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobkyně PENTA STEEL GROUP CZ s. r. o. "v likvidaci", se sídlem v Moravském Berouně, Dvorní cesta 303, PSČ 793 05, identifikační číslo osoby 28186915, zastoupené Mgr. Petrem Čubíkem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Wellnerova 1322/3c, PSČ 779 00, proti žalovanému V. K., zastoupenému Mgr. Pavlem Schmidtem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Na Hradbách 1257/12, PSČ 702 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 3 Cm 86/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. června 2015, č. j. 7 Cmo 176/2015-26, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.Odůvodnění:


Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 22. března 2016 vzal v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. dubna 2016JUDr. Jiří Zavázal


předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 1666/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.1666.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies