32 Nd 90/2016

25. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Slavia pojišťovny a.s., se sídlem v Praze 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 60197501, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na královně 862, proti žalovanému J. R., o zaplacení 1 193 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 34/2015, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 34/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.


Odůvodnění:


Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu doručeným Okresnímu soudu v Hodoníně dne 21. 2. 2014 se žalobkyně domáhá po žalovaném zaplacení 1 193 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 7. l. 2016, č. j. 7 C 34/2015-27, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že spis bude předložen podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu České republiky.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že Okresnímu soudu v Hodoníně se podařilo zjistit adresu žalovaného z centrální evidence obyvatel, a to P., B. 709/34, ovšem na té se žalovaný v době zahájení řízení nezdržoval, neboť jde o adresu sídla Magistrátu města Přerova, kde je žalovaný pouze formálně evidován. Místo pobytu ani bydliště žalovaného (místo, kde bydlí s úmyslem zdržovat se zde trvale) se soudu nepodařilo zjistit. Z výše uvedeného vyplývá, že bydliště žalovaného ke dni podání žaloby ani jeho současné bydliště není známo (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 4 Nd 12/2011, ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 26 Nd 152/2012, a ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 30 Nd 351/2013, jež jsou veřejnosti dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).

S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v ustanovení § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Hodoníně, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. 4. 2016

JUDr. Miroslav Gallus


předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2016, sp. zn. 32 Nd 90/2016, ECLI:CZ:NS:2016:32.ND.90.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies