20 Cdo 1238/2016

20. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněných a) J. Č., a b) V. Č., obou zastoupených Mgr. Ing. Petrem Zýkou, advokátem se sídlem v Plzni, Jiráskovo náměstí 47/27, proti povinným 1) J. P., a 2) J. P., obou zastoupeným JUDr. Jiřím Kacafírkem, advokátem se sídlem v Plzni, Škroupova 1981/1, pro 35 150,50 Kč, pro vymožení nákladů oprávněných vzniklých v exekučním řízení a nákladů exekuce, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 77 EXE 2338/2014, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 11. 2015, č. j. 64 Co 223/2015-66, takto:


Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 13. 2. 2015, č. j. 77 EXE 2338/2014-43, kterým Okresní soud Plzeň-město zamítl návrh povinných ze dne 14. 11. 2014 na zastavení exekuce.

Povinní napadli usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.] – odvolací soud rozhodoval ve věci zastavení exekuce, nařízené k vymožení nákladů oprávněných vzniklých v exekučním řízení a nákladů exekuce, týkající se povinnými již uhrazené pohledávky ve výši 35 150,50 Kč (exekuce pro tuto částku byla zastavena usnesením soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, ze dne 26. 8. 2014, č. j. 094 EX 03777/14-028), podle obsahu spisu náklady oprávněných činí 3 799,40 Kč a náklady exekuce 4 235 Kč (viz usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 18. 2. 2016, č. j. 77 EXE 2338/2014-98, kterým byl zrušen příkaz k úhradě nákladů exekuce vydaný dne 29. 1. 2016 soudním exekutorem Mgr. Martinem Tunklem, Exekutorský úřad Plzeň-město, č. j. 094 EX 03777/14-062); k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013 (proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14).

Nejvyšší soud tedy dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1238/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.1238.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies