III. ÚS 752/02

06. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 752/02


Ústavní soud rozhodl ve věci L. K., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. září 2002, sp. zn. 19 Co 213/2002, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka, která se cestou ústavní stížnosti domáhala zrušení výše označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, byla dne 18. prosince 2002 vyzvána k odstranění vad návrhu - k předložení plné moci, udělené advokátovi, jež by byla v souladu s § 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Současně byla poučena o následcích, vyplývajících z § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona. Stěžovatelka výzvu obdržela dne 19. prosince 2002, však ve lhůtě 15 dnů k odstranění vad návrhu nedošlo, když listina, označená jako plná moc procesní, příslušnému ustanovení zákona opět neodpovídala.
S ohledem na uvedené a na obsah § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 752/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies