III. ÚS 648/02

06. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele M. B., zastoupeného JUDr. M. L., advokátkou, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 7. 2002, čj. 11 Co 248/2002-70, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2001, čj. 28 C 273/98-33,

t a k t o :
N á v r h s e o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti, doručeným Ústavnímu soudu dne 8. 10. 2002, domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 7. 2002, čj. 11 Co 248/2002-70, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2001, čj. 28 C 273/98-33. Tvrdil, že uvedenými rozsudky bylo zasaženo do jeho základních práv daných čl. 90 a 95 Ústavy a čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Ve smyslu § 35 a 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud nejdříve zkoumal, zda jsou dány podmínky řízení, za kterých může ve věci jednat.
Podle § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.
Ze spisu Okresního soudu v Ostravě, který si vyžádal, Ústavní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 7. 2002, čj. 11 Co 248/2002-70, byl právní zástupkyni navrhovatele doručen dne 6. 8. 2002. Lhůta pro podání návrhu Ústavnímu soudu uplynula dne 4. 10. 2002 (pátek), návrh na zahájení řízení byl podán k poštovní přepravě dne 7. 10. 2002 (pondělí). Z uvedeného vyplývá, že návrh byl podán po lhůtě zákonem pro jeho podání stanovené.
Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno b) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 648/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies