II. ÚS 380/02

07. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti 1. J. M., 2. Ing. F. S., 3. J. P., 4. K. Č., 5. Z.H., 6. Dipl. tech. K. L., všech zastoupených Mgr. M. B., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 10. 2001, sp. zn. 12 Co 710/99, t a k t o :


Ústavní stížnost s e o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 11. 6. 2002, se stěžovatelé domáhali zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 10. 2001, sp. zn. 12 Co 710/99.
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyrozuměl Ústavní soud o tom zástupce stěžovatelů a určil mu lhůtu 14 dnů k odstranění vad návrhu.
Výzva Ústavního soudu byla zástupci doručena dne 9. 10. 2002. Vady návrhu ve stanovené lhůtě odstraněny nebyly a lhůta tak marně uplynula dnem 23. 10. 2002.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li stěžovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudce zpravodaj proto podle citovaného ustanovení zákona o Ústavním soudu návrh odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. 1. 2003
Vojtěch Cepl
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 380/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies