II. ÚS 660/02

08. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele V. P., o návrhu ze dne 10. 10. 2002, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel napadá svým návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 14. 10. 2002 postup policisty Obecní policie hlavního města Prahy sl.č. 0300, který mu dne 13. 8. 2002 přibližně ve 12.00 h zakázal jít po schodech z Malostranského nábřeží do Říční ulice směrem k parku na Kampě v Praze. Policista údajně uvedl, že má rozkaz do vymezeného prostoru nikoho nevpustit, a odmítl zavolat svého nadřízeného. Navrhovatel se domnívá, že uvedeným postupem policisty došlo k dotčení jeho ústavně zaručených práv.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 21 dne. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 1. 11. 2002. Dne 14. 11. 2002 navrhovatel podal k poštovní přepravě přípis, ve kterém žádá o prodloužení lhůty k odstranění vad svého podání. Přípisem ze dne 20. 11. 2002, doručeným mu oproti podpisu dne 28. 11. 2002, byl navrhovatel Ústavním soudem vyrozuměn, že se lhůta k odstranění vad prodlužuje o 15 dnů ode dne obdržení přípisu, s upozorněním, že takto prodlouženou lhůtu je nutné považovat za konečnou. 60denní lhůta k podání ústavní stížnosti je totiž lhůtou zákonnou a nelze ji obcházet prodlužováním soudcovských lhůt pro odstranění vad návrhu. Ústavní soud dále navrhovatele upozornil, že pokud vytčené vady podání nebudou ani v této lhůtě odstraněny, bude návrh bez dalšího dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 13. 12. 2002 uplynula prodloužená soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel odstranil.

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 8. ledna 2003 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 660/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies