II. ÚS 752/2000

08. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Ceplem ve věci ústavní stížnosti Ing. P. Š., zastoupeného JUDr. Z. Š., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2000, sp. zn. 19 Co 459/99, a usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 13. 4. 1999, č. j. E 401/98, t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :


Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 20. 12. 2000 domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2000, sp. zn. 19 Co 459/99, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 13. 4. 1999, č. j. E 401/98. Usnesením soudu prvního stupně byl zamítnut návrh stěžovatele na provedení exekuce vystěhováním z bytu vedlejší účastnice řízení J. K. Podle názoru stěžovatele bylo oběma rozhodnutími obecných soudů porušeno jeho ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu zakotvené v čl. 90 věty prvé Ústavy ČR a rovněž v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatel proti napadenému usnesení odvolacího soudu podal současně s ústavní stížností i dovolání. Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 26. 9. 2002, č. j. 20 Cdo 200/2002-91, napadené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2000, sp. zn. 19 Co 459/99, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Ústavní soud je při svém rozhodování podle čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR vázán pravidly řízení podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

V předmětné věci bylo rozhodnutí odvolacího soudu napadené ústavní stížností usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 9. 2002, č. j. 20 Cdo 200/2002-91, zrušeno a věc byla vrácena Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení. Z pohledu shora uvedeného ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, tak věc nebyla dosud pravomocně skončena, protože ve věci bude znovu rozhodovat Krajský soud v Brně. Ústavní soud proto dospěl k závěru, že ústavní stížnost je podle citovaného ustanovení v dané fázi řízení nepřípustná.

Z uvedených důvodů Ústavní soud podle ustanovení § 75 odst. 1 a § 43 odst. l písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení ústavní stížnost jako nepřípustnou odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. 1. 2003

Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 752/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies