I. ÚS 691/02

09. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. K.,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 29. 11. 2002 brojil stěžovatel proti postupu obecných soudů ve věci projednání dědictví po B. K.

Výzvou ze dne 11. 12. 2002 Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad, na něž ho upozornil s tím, že pokud ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele také vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, protože v řízení před Ústavním soudem účastník zastoupen advokátem být musí.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 13. 12. 2002. Na ni stěžovatel reagoval sdělením ze dne 23. 12. 2002, kterým oznámil Ústavnímu soudu, že "promarnil cestováním od města k městu čtyři dny", ale advokáta se mu získat nepodařilo.

Stěžovatel tedy ve lhůtě k tomu určené vady svého návrhu neodstranil, neučinil tak ani k dnešnímu datu. Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále zákon o Ústavním soudu), ve znění pozdějších předpisů.

Pro úplnost Ústavní soud dodává, že v předmětném řízení o dědictví nejsou vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Jak vyplývá z faxové zprávy Krajského soudu v Praze ze dne 7. ledna 2003, podal stěžovatel odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu Praha - východ ze dne 16. 9. 2002, čj. D 1540/90 - 437. Věc tedy není dosud pravomocně skončena. Za této situace by pak Ústavní soud odmítl ústavní stížnost jako nepřípustnou podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 9. ledna 2003


JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2003, sp. zn. I. ÚS 691/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies