IV. ÚS 9/03

13. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 9/03Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele Ing. M. J., proti usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 17. 12. 2002, sp. zn. I. ÚS 306/02,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Dne 6. 1. 2003 se na Ústavní soud obrátil stěžovatel s návrhem, kterým se domáhá "odmítnutí usnesení ÚS 306/02, ze 17. prosince 2002, pro špatné rozhodnutí, pro nesrozumitelnost, a pro nic nedořešení, což je strašné". Napadeným usnesením Ústavní soud odmítl ústavní stížnost stěžovatele ze dne 30. 5. 2002 zčásti jako opožděný návrh, zčásti jako návrh nepřípustný a zčásti jako návrh zjevně neopodstatněný mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků [ podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b), e) a odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Při zkoumání podmínek, stanovených pro řízení před Ústavním soudem, Ústavní soud zjistil, že stěžovatel není řádně zastoupen, jak to vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na dále uvedené se ovšem jevilo nadbytečným vyzývat jej k odstranění této vady, neboť ani to by konečné rozhodnutí ve věci nemohlo ovlivnit

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 43 odst. 3 výslovně stanoví, že podání opravného prostředku proti usnesení Ústavního soudu není přípustné. Napadené usnesení obsahovalo jednak poučení v souladu s uvedeným ustanovením a jednak i řádné odůvodnění, v němž byl navrhovatel zejména informován, že řízení před Ústavním soudem je koncipováno jako jednoinstanční. Ústavní soud nepovažuje za rozhodující, že stěžovatel své podání označuje jako odpor, resp. odmítnutí. Předmětné podání je opravným prostředkem, kterým stěžovatel napadá konkrétní rozhodnutí Ústavního soudu a domáhá se jeho opravy, která však ze zákona není přípustná.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, soudci zpravodaji proto nezbylo než ústavní stížnost odmítnout.


Poučení : Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 13. ledna 2003 JUDr. Eliška Wagnerová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2003, sp. zn. IV. ÚS 9/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies