II. ÚS 685/02

13. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti M. H., t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 1.11.2002 obdržel Ústavní soud ČR ústavní stížnost, která však nesplňovala formální náležitosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 182/1993 Sb.").

Soudce zpravodaj proto zaslal stěžovateli písemné poučení o náležitostech ústavní stížnosti a vyzval jej, aby ve stanovené lhůtě 30 dnů od obdržení této výzvy odstranil vady podání. Současně byl stěžovatel poučen o následcích nesplnění výzvy ve stanovené lhůtě.

Výzvu spolu s poučením převzal stěžovatel dne 14.11.2002. Ve stanovené lhůtě však stěžovatel vady podání neodstranil ani je nedoplnil.

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení ústavní stížnost odmítl, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., neboť stěžovatel neodstranil vady ústavní stížnosti ve lhůtě mu k tomu určené.


Poučení : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 13. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 685/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies