II. ÚS 473/02

14. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. H.,
proti sdělení Nejvyššího soudu ČR v Brně ze dne 6. června 2002, sp. zn. Ncn 234/2002, rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 28. května 2002, sp. zn. 21 Co 176/98, a usnesení Ústavního soudu ze dne 26. června 2002, sp.zn. IV. ÚS 389/02, mimo ústní jednání dne 14. ledna 2003 soudcem zpravodajem JUDr.Vojtěchem Ceplem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatel podáním ze dne 9. července 2002, doručeným Ústavnímu soudu dne 10. července 2002, brojil proti neprocesnímu sdělení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. června 2002 (Ncn 234/2002), o postoupení jeho podání Městskému soudu v Brně dle ustanovení § 208 - § 210 o. s. ř. ve věci "dovolání" proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. května 2002 (21 Co 176/98-149), ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 12. prosince 1997 (49 C 41/94-91), v jeho pracovně právní věci. Dále stěžovatel požádal o pozastavení účinnosti rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 26. června 2002 (IV.ÚS 389/02) a o přidělení advokáta pro zastupování v řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem, a uvedl, že napadenými rozhodnutími se cítí dotčen na svých ústavně zaručených právech daných Ústavou ČR i Listinou základních práv a svobod, aniž by blíže odůvodnil porušení svých práv a vznesl návrh jak má Ústavní soud rozhodnout.
Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem [§ 30, § 31, § 34, § 72 odst. 1, odst. 2, odst. 4, § 75 odst.1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona], byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena lhůta k jejich odstranění.
Výše uvedená výzva Ústavního soudu, byla stěžovateli doručena dne
29. srpna 2002, a protože do dnešního dne vytknuté vady neodstranil [pouze dne 27. září 2002 požádal o prodloužení termínu k odstranění vad, která mu byla přípisem ze dne 12.listopadu 2002 převzatým dne 13. listopadu 2002 prodloužena o 45 dnů (do 28.prosince 2002)], nezbylo než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3
zákona).

V Brně dne 14. ledna 2003 Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 473/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies