I. ÚS 595/02

14. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. B. R., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 9. 2001, čj. Nao 204/2001 - 61,takto:Ústavní stížnost se odmítá.Odůvodnění:Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 2. října 2002 navrhl stěžovatel zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 9. 2001, čj. Nao 204/2001 - 61, a vyloučení soudkyně JUDr. G. S. z dalšího řízení pro podjatost. Podání stěžovatele, které si sepsal sám, nesplňovalo požadavky, které musí ustavní stížnost splňovat podle § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších zákonů.

Výzvou ze dne 7. října 2002 Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad, na něž ho upozornil s tím, že pokud ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele také vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, protože v řízení před Ústavním soudem účastník zastoupen advokátem být musí.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 10. října 2002. Na ni stěžovatel reagoval dopisem ze dne 22. 10.2002, kterým požádal o prodloužení lhůty k doplnění ústavní stížnosti do 25. 11. 2002. Dopisem ze dne 23. 11. 2002 požádal o prodloužení zmíněné lhůty do 25. prosince 2002 s tím, že se obrátil na Českou advokátní komoru o určení advokáta. Dalším dopisem ze dne 17. 12. 2002 sdělil stěžovatel Ústavnímu soudu, že dosud "nebyla dosažena shoda s Českou advokátní komorou o poskytnutí bezplatné právní služby a že ke shodě nemusí dojít". Pro tento případ požádal, aby mu byl advokát ustanoven "ex offo" přímo Ústavním soudem.

Z uvedeného vyplývá, že stěžovateli byla poskytnuta dostatečně dlouhá doba k odstranění vad jeho podání. Stěžovatel ovšem ve lhůtě k tomu určené vady svého návrhu neodstranil, neučinil tak ani k dnešnímu datu. Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále "zákon o Ústavním soudu"), ve znění pozdějších předpisů.

Pro úplnost Ústavní soud dodává, že, na rozdíl od soudů obecných, účastníkům řízení advokáta ex offo neustanovuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 14. ledna 2003


JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2003, sp. zn. I. ÚS 595/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies