III. ÚS 589/02

17. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 589/02


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů J. B., a M. B., obou zastoupených JUDr. L. Z., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. května 2002, sp. zn. 6 Co 468/2002, mimo ústní jednání dne 17. ledna 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem Holländerem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Formálně vadnou ústavní stížností ze dne 3. září 2002 napadli stěžovatelé pravomocné usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. května 2002
(6 Co 468/2002-142), jímž bylo podle odůvodnění ústavní stížnosti odmítnuto odvolání J. B. proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. prosince 2001
(8 C 161/94), neboť odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno někým, kdo
k němu nebyl oprávněn.

Stěžovatelé tvrdili, že tímto usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích byla porušena jejich ústavně zaručená práva obsažená v čl. 36 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, a proto navrhli, aby Ústavní soud svým nálezem usnesení Krajského soudu
v Českých Budějovicích, jak shora je označeno, zrušil.

Formální vady, které spočívaly v tom, že stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona), a k jejich společné ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 4 zákona), byly stěžovatelům vytknuty výzvou (č. l. 9) s výslovným poučením, že pokud tyto vady nebudou ve lhůtě odstraněny, bude jejich ústavní stížnost odmítnuta. Na základě žádosti (č. l. 10) byla tato lhůta stěžovatelům prodloužena do 31. prosince 2002.

V takto stanovené lhůtě byla předložena toliko plná moc nového právního zástupce stěžovatelů JUDr. L. Z.; kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku v uvedené lhůtě ani později předložena nebyla (lhůta marně uplynula dne 31. prosince 2002), a proto o takto vadně podané ústavní stížnosti bylo pro neodstranění vytknuté vady rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona)

V Brně dne 17. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 589/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies