III. ÚS 665/02

21. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 665/02


Ústavní soud rozhodl ve věci V. P., o návrhu ze dne 16. října 2002, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel, který označil své podání jako ústavní stížnost proti zásahu orgánu veřejné moci, byl v souladu s § 41 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyzván k odstranění vad návrhu do 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, že pokud tak ve lhůtě neučiní, bude dán důvod k odmítnutí návrhu.
Na žádost stěžovatele byla dne 26. listopadu 2002 lhůta prodloužena o 30 dnů. V uvedené lhůtě však vady návrhu neodstraněny nebyly, zejména navrhovatel nesplnil povinnost být v řízení zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 665/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies