II. ÚS 721/02

21. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Cepla a soudců JUDr. Jiřího Malenovského a JUDr. Antonína Procházky ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky H. Š., právně zastoupené JUDr. J. M., proti usnesení policejního orgánu Obvodního oddělení Policie České republiky Kladno - K. ze dne 3. 6. 2002, sp. zn. ORKD-1496/KR-TČ-2000, a proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Kladně ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 3 Zt 1847/2000, t a k t o:

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní stížností Ústavnímu soudu doručenou dne 22. 11. 2002 se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení policejního orgánu Obvodního oddělení Policie České republiky Kladno - K. ze dne 3. 6. 2002, sp. zn. ORKD-1496/KR-TČ-2000, jakož i usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Kladně ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 3 Zt 1847/2000, a to pro porušení čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Usnesením ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 3 Zt 1847/2000, státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Kladně, zamítl jako nedůvodnou stížnost H. Š. (v řízení před Ústavním soudem stěžovatelky) proti usnesení policejního orgánu OOP ČR Kladno - K., ze dne 3. 6. 2002, sp. zn. ORKD-1496/KR-TČ-2000, kterým bylo rozhodnuto dle ust. § 80 odst. 1 tr. řádu o navrácení osobního motorového vozidla značky Renault Clio, černé barvy, SPZ RAE 17-21, výrobního čísla motoru DA 07774, v. č. karoserie VF 1C57SO514545630 a osvědčení o technickém průkazu eviden. čísla AAH 744751 od výše uvedeného vozidla, L. P., s odůvodněním, že všechny nejpodstatnější komponenty vozidla - motor, karoserie, barva atd. na nalezeném a odcizeném vozidlech se neshodují.

V ústavní stížnosti stěžovatelka uvádí, že svůj osobní automobil bezpečně poznala a s odůvodněními obou ústavní stížností napadených rozhodnutí nesouhlasí, přičemž v podrobnostech odkázala na svoji stížnost proti výše uvedenému usnesení policejního orgánu OOP ČR Kladno - K. Objektivním srovnáním jednotlivých markant předmětného osobního automobilu je podle stěžovatelky naopak nutno dospět k jednoznačnému závěru, že jde skutečně o stěžovatelčin osobní automobil. Dále stěžovatelka v ústavní stížnosti projevila nespokojenost se způsobem šetření ve věci jejího oznámení ze dne 28. 10. 2000.

Ústavní soud jako orgán ochrany ústavnosti, který je oprávněn zasáhnout pouze tehdy, byly-li pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné moci porušeny základní práva a svobody chráněné ústavním zákonem, tedy přezkoumal napadená rozhodnutí z hlediska tvrzeného porušení ústavně zaručených práv a svobod a dospěl k závěru, že ústavní stížnost není důvodná.

Ústavní soud neshledal, že by v činnosti jednajících orgánů došlo k porušení hmotně právních či procesně právních předpisů, které by měly za následek porušení ústavně zaručených práv nebo svobod, v projednávané věci stěžovatelkou konkrétně namítané porušení čl. 11 Listiny.

Na základě výše uvedených skutečností byl Ústavní soud nucen podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako návrh zjevně neopodstatněný odmítnout.
Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.
Vojtěch Cepl
předseda senátu
V Brně dne 21. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 721/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies