II. ÚS 587/02

21. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti J. K., takto :


Návrh se odmítá.


Odůvodnění :

Ústavnímu soudu byla dne 3. 9. 2002 doručena ústavní stížnost stěžovatelky J.K., ve které si stěžuje na výsledek blíže neupřesněného civilního řízení vedeného u Okresního soudu Praha - západ.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad svého podání ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Doručení výzvy je vykázáno dne 24. 10. 2002. Stěžovatelka na výzvu odpověděla přípisem doručeným Ústavnímu soudu dne 30. 10. 2002, ve kterém požádala Ústavní soud o "přidělení" advokáta. Vyrozuměním doručeným dne 5. 12. 2002 Ústavní soud stěžovatelce oznámil, že není oprávněn advokáta ustanovit, a protože dříve vytýkané vady podání zůstaly neodstraněny, byla stěžovatelka opětovně vyzvána k jejich odstranění ve lhůtě 30 dnů od doručení posledního vyrozumění (§ 41 písm. b) zákona), s poučením, že pokud vady neodstraní, bude její návrh podle ust. § 43, odst. 1 písm. a) zákona odmítnut. Tato lhůta uplynula 6. ledna 2003. Do dnešního dne však stěžovatelka vady svého podání neodstranila.
Za této situace, kdy navrhovatelka i přes poučení o možných následcích neodstranění vad tyto vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, Ústavní soud soudcem zpravodajem návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.


Poučení : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 21. 1. 2003
Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 587/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies