IV. ÚS 722/02

23. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 722/02
Ústavní soud rozhodl dne 23. ledna 2003 ve věci ústavní stížnosti H. B., adresa, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 3. 2001, sp. zn. 12 Co 57/2001, rozsudku Okresního soudu Plzeň - město ze dne 25. 9. 2000, sp. zn. 11 C 246/97, usnesení Okresního soudu Plzeň - město, sp. zn. 72 E 1535/2001, usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 4. 4. 2002, sp. zn. 71 E 2186/2001, a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 8. 2002, čj. 14 Co 620/2002,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka byla vyzvána přípisem Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2002 k odstranění vad návrhu, a to ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva byla stěžovatelce s přihlédnutím k ustanovení § 46 odst. 4 o. s. ř. doručena dnem 29. 12. 2002, aniž by stěžovatelka ve stanovené lhůtě vytýkané vady odstranila. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.V Brně dne 23. ledna 2003

JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodajIV. ÚS 722/02

Ústavní soud rozhodl dne 17. března 2003 ve věci ústavní stížnosti H.B., adresa, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 3. 2001, sp.zn. 12 Co 57/2001, rozsudku Okresního soudu Plzeň - město ze dne 25. 9. 2000, sp.zn. 11 C 246/97, usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 4. 4. 2002, sp.zn. 71 E 2186/2001, a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 8. 2002, sp.zn. 14 Co 620/2002,

takto:

Dle ustanovení § 29 odst. 3 občanského soudního řádu se stěžovatelce ustanovuje opatrovník M. Š.,
Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že na adrese pro doručování v České republice se stěžovatelka nezdržuje a místo jejího současného pobytu není přes četnost provedených šetření známo, Ústavní soud jí v souladu s ustanoveními § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a § 29 odst. 3 občanského soudního řádu ustanovil opatrovníka.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 17. března 2003

JUDr. Pavel Varvařovský
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2003, sp. zn. IV. ÚS 722/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies