III. ÚS 522/02

23. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatelů R. G. a I. G., zastoupených dr. H. A., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, č.j. 22 Ca 161/2001-29, ze dne 24. 4. 2002,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatelé podali osobně dne 30. 7. 2002 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "ústavní stížnost"). Ústavní stížnost směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, č.j. 22 Ca 161/2001-29, ze dne 24. 4. 2002, jímž byly zamítnuty žaloby na přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě, č.j. 2713/110/2000, ze dne 7. 3. 2001 a rozhodnutí téhož orgánu č.j. 5432/110/1999, ze dne 7. 3. 2001. Napadeným rozhodnutím byla podle názoru stěžovatelů porušena ustanovení čl. 11 odst. 5 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Dříve než se Ústavní soud může meritorně zabývat podanou ústavní stížností, je povinen zkoumat, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou nezbytné k tomu, aby mohlo být zahájeno řízení o ústavní stížnosti.

Podle § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

V předmětné věci takovým prostředkem byla žaloba na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě, č.j. 22 Ca 161/2001-29, ze dne 24. 4. 2002, byl podle doručenky na čl. 36 ve spise sp. zn. 22 Ca 161/2001 doručen právnímu zástupci stěžovatelů dne 31. 5. 2002. Tímto dnem počala plynout podle § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu lhůta k podání ústavní stížnosti. Lhůta uplynula dne 29. 7. 2002. Ústavní stížnost však podle prezenčního razítka Ústavního soudu byla podána osobním podáním dne 30. 7. 2002, tedy po lhůtě stanovené pro její podání zákonem o Ústavním soudu.

Vzhledem k výše uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 522/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies