I. ÚS 237/02

28. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Vladimíra Klokočky a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. B. G., CSc., zastoupeného JUDr. Vladimírem Janouškem, advokátem, se sídlem v Plzni, Pod Vinicemi 2, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 10 Co 79/2002, a usnesení Okresního soudu v Rokycanech ze dne 9. 1. 2002, sp. zn. Ro 1/2002, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, kterou Ústavní soud obdržel dne 23. 4. 2002, se stěžovatel s odvoláním na tvrzené porušení čl. 36 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 10 Co 79/2002, a usnesení Okresního soudu v Rokycanech ze dne 9. 1. 2002, sp. zn. Ro 1/2002.

Právní zástupce stěžovatele následně Ústavní soud informoval, že stěžovatel zemřel a podáním ze dne 1. 11. 2002, které Ústavní soud obdržel dne 6. 11. 2002, vzal předmětnou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět. V řízení nebylo možno pokračovat ani s případným právním nástupcem stěžovatele, jelikož práva a povinnosti, o které se v daném případě jednalo, byly podle hmotného práva vázány výhradně na osobu stěžovatele. Ústavní soud proto v souladu s ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 28. ledna 2003

prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
předseda I. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. I. ÚS 237/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies