I. ÚS 485/02

29. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele F. H., zastoupeného advokátkou JUDr. L. K., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.4.2002, č.j. 15 Co 55/2002-121, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel ústavní stížností napadl v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 19.11.2001, č.j. 21 C 29/99-103, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu o určení, že stěžovatel je nájemcem ve výroku označeného bytu. Podle tvrzení stěžovatele tak bylo porušeno jeho právo na soudní a jinou právní ochranu dle čl. 36 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud především zkoumal, zda byl návrh podán ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy bylo stěžovateli doručeno rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavní soud z příslušného spisu sp.zn. 21 C 29/99 zjistil, že dle sdělení ředitele České pošty - obvod Praha-střed na č.l. 124 a dle dodejky České pošty ze dne 27. 6. 2002 byl napadený rozsudek Městského soudu v Praze právní zástupkyni stěžovatele JUDr. L. K. doručen dne 20. 5. 2002. Od uvedeného dne do podání ústavní stížnosti k poštovní přepravě dne 1. 8. 2002 tedy zjevně uplynula delší doba, než kterou zákon připouští.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh podaný po lhůtě stanovené zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 29. ledna 2003
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2003, sp. zn. I. ÚS 485/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies