IV. ÚS 762/02

30. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti ústavní stížnost T. a Š. R., zastoupených JUDr. L. S., advokátkou, směřující proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 11. září 2002, sp. zn. 58 Co 185/2002,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:
Dne 13. prosince 2002 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatelé domáhali zrušení napadeného rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 17. ledna 2002, sp. zn. 21 C 21/2001.
Po odstranění vad podání, obdržel Ústavní soud ke své žádosti o zaslání spisu soudu prvého stupně, sdělení předsedkyně senátu 21 C Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 7. ledna 2003, že stěžovatelé podali včasné dovolání do rozhodnutí Městského soudu v Praze, a z toho důvodu bude požadovaný spis sp. zn. 21 C 21/2001 postoupen Nejvyššímu soudu ČR.
Plénum Ústavního soudu s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. listopadu 2002 ve věci stížnosti č. 46129/99 a č. 47273/99 přijalo závěr, že v případě podání mimořádného opravného prostředku a souběžně podané ústavní stížnosti je třeba na tuto hledět jako na nepřípustnou, a to až do rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Běh zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti, ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zákona, počne běžet teprve dnem doručení rozhodnutí o opravném prostředku, a to bez ohledu na způsob rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí. Uvedený postup Ústavního soudu se však nevztahuje na obnovu řízení.
Plénum Ústavního soudu současně dne 21. ledna 2003 rozhodlo, že uvedené závěry budou publikovány ve formě sdělení ve Sbírce zákonů dle ustanovení § 2 lit. b) zákona č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky.
S ohledem na tento závěr a na skutečnost, že stěžovatelé podali souběžně s ústavní stížností i dovolání, je ústavní stížnost podána předčasně, a proto ji Ústavní soud posoudil jako podání nepřípustné ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona a jako takovou ji odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).
V Brně dne 30. ledna 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. IV. ÚS 762/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies